print

Continuïteit van de zorg door logopedisten: verstrekkingen en terugbetaling in de context van de COVID-19-crisis

We willen de zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit ook tijdens de COVID-19-crisis garanderen, uiteraard met respect voor de regels voor fysieke afstand. Daarom passen we bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan voor de terugbetaling van verstrekkingen die logopedisten afleveren (art. 36 van de nomenclatuur).

Die uitzonderlijke maatregelen zijn van toepassing vanaf 1 maart en gedurende de hele COVID-19-crisis.

Op deze pagina:


Deze maatregelen hebben betrekking op:

  • De leeftijdsgebonden vergoedingsvoorwaarden
  • De termijnen om een behandeling te starten
  • De regels rond het voorschrift
  • De geldigheidstermijn van behandelingsakkoorden
  • De regels rond de documenten voor de adviserend arts. 

Meer informatie over onze maatregelen die de continuïteit van zorg door de logopedisten tijdens de COVID-19-periode mogelijk maken

Vragen?