print

Een antigeensneltest aan de ziekteverzekering factureren

Als arts of als klinisch bioloog (arts of apotheker) kan u een antigeensneltest factureren aan de ziekteverzekering in bepaalde gevallen.

Op deze pagina vindt u de voorwaarden om deze testen aan ons te factureren. Verschillende criteria zijn van belang: de indicaties waarin een persoon kan worden getest, het voorschrift, de overdracht van de resultaten, enz.

Op deze pagina:


Kan u antigeensneltests verkrijgen?

U kan slechts antigeensneltesten voor professioneel gebruik krijgen als:

 •  triage- en afnamecentrum
 • erkend klinisch laboratorium
 • erkend ziekenhuis, inclusief een psychiatrisch ziekenhuis en een revalidatiecentrum
 • erkende arts, inclusief coördinerende of aangewezen artsen van een verpleeghuis, schoolartsen, bedrijfsartsen
 • vergunde apotheek

U kan dan deze tests kopen of, in sommige gevallen, ontvangen van de overheid.

Criteria om deze test te kunnen factureren

INDICATIES

De test moet worden uitgevoerd binnen de testrichtlijnen die, op het moment van de staalafname, zijn beschreven op de website van Sciensano (deze richtlijnen kunnen veranderen doorheen de tijd).

Let op: momenteel zijn er geen indicaties meer voor de snelle antigeen testen (RAT). Vanaf 1 maart 2024 is er geen terugbetaling meer voorzien voor deze testen.

Andere indicaties?

Een antigeensneltest kan ook buiten de testrichtlijnen worden uitgevoerd. In dit geval mag de test worden uitgevoerd maar de verplichte ziekteverzekering vergoedt hem niet.

Hoe deze niet-terugbetaalbare tests factureren?

UW FACTURATIE

De test moet worden gefactureerd door een arts of apotheker of door een klinisch bioloog (arts of apotheker).

Voor deze antigeensneltest kunt u ons als arts of klinisch bioloog factureren:

 • de staalafname (personeelskosten, toezicht, beschermingsmiddelen, enz.) voor een bedrag van 10 euro. Gebruik hiervoor de code 554912 – 554923.
  Deze code is niet te cumuleren met een raadpleging of bezoek.
  Deze code kan ook niet gebruikt worden indien de tijd voor de staalafname reeds vergoed wordt door andere forfaitaire vergoedingen, overeenkomsten of tegemoetkomingen.
   
 • het testmateriaal / testkit (met name afnamemateriaal, eventuele apparatuur, testmateriaal) voor een bedrag van 3 euro. Gebruik hiervoor de code 554875 – 554886
  tenzij het materiaal gratis ter beschikking wordt gesteld door de overheid.
   
 • de testanalyse en -reporting (met name personeelskosten, toezicht, beschermingsmiddelen, transportkosten) voor een bedrag van 8,72 euro. Gebruik hiervoor de code 554890 – 554901

Let op: vanaf 1 maart 2024 is er geen terugbetaling meer voorzien en kunnen deze codes niet meer worden aangerekend.

Meer informatie over de facturatie-instructies

Vragen?