print

multidisciplinaire-revalidatie-intensieve-zorgen-burger

We willen de  revalidatiezorg verbeteren van Covid-19 patiënten die op intensieve zorgen verblijven of verbleven hebben. Bij deze patiënten start zo snel als mogelijk een intensieve multidisciplinaire revalidatie.  We introduceren hiervoor pseudonomenclatuurcodes voor bijkomende verstrekkingen.

Op deze pagina:

Multidisciplinaire revalidatie

Bij COVID-19-patiënten wordt zo snel als mogelijk een intensieve multidisciplinaire revalidatie opgestart op een eenheid intensieve zorgen, die dan in functie van de noodzaak verder op post-covid-19-afdelingen en op andere revalidatieafdelingen wordt verdergezet. Dat om de zware weerslag van  het SARS-CoV-2-virus op multipele organen zo minimaal mogelijk te houden en de zware gevolgen of overlijdens zoveel als mogelijk te beperken.

Deze aanpassingen lopen samen met nieuw ingevoerde verstrekkingen voor kinesitherapeuten voor dezelfde doelgroep patiënten.

Voor welke patiënten?

Onder  « COVID-19 patiënt » verstaan we:

  • hetzij een persoon met een diagnose van COVID-19, bevestigd door een laboratoriumtest
  • hetzij een persoon bij wie de laboratoriumtest voor COVID-19 negatief is maar bij wie de diagnose van COVID-19 wordt gesteld op basis van een suggestief  ziektebeeld EN een abnormale CT scan van de thorax.

Welke verstrekkingen kan men extra aanrekenen?

We introduceren de volgende pseudonomenclatuurcodes voor een toeslag, tweede revalidatiezitting en een bijkomend honorarium, meer info op onze pagina’s voor zorgverleners.

Welke kosten betaalt u voor de nieuwe verstrekkingen?

Er zijn geen kosten ten laste van de patiënt (= geen remgeld) voor de nieuwe verstrekkingen.
Er kan geen enkel supplement worden aangerekend
De zorgverlener past de derdebetalersregeling toe.

Tijdens welke periode zijn deze aanpassingen van toepassing?

Deze aanpassingen zijn van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 14 maart 2020 en tot het einde van deze coronacrisis.

Vragen?