print

Vergoedbare radiofarmaceutische producten – Referentielijsten en referentiebestanden

Maandelijks publiceren wij een lijst en een bestand met de vergoedbare radiofarmaceutische producten. Hier vindt u die lijsten en bestanden.

Op deze pagina:


Referentielijsten
 

 

Lijsten in Word en PDF

 
 


Referentiebestanden

De vergoedbare radiofarmaceutische producten zijn opgenomen in het referentiebestand van de vergoedbare geneesmiddelen

 
 
 

De officieuze coördinatie vervangt niet de teksten zoals gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad die als enige rechtsgeldig zijn.

 

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be