print

Zorg op afstand: COVID-19-patiënten thuis opvolgen via telemonitoring

Het pilootproject waarbij zorgverleners COVID-19- patiënten thuis kunnen opvolgen is afgelopen op 30 juni 2022.
Het pilootproject voor telemonitoring werd opgestart om COVID-19-patiënten thuis of na hun ontslag in het ziekenhuis te monitoren en zo bedden te vrijwaren en vooral ook de bijkomende werkbelasting op het ziekenhuis, het zorgpersoneel en de huisartsen te verminderen door een beter ondersteuning door technologische oplossingen.

Op deze pagina:

 

Wat is telemonitoring?

Telemonitoring is het op afstand opvolgen van patiënten via metingen en bevragingen die worden verzameld bij de patiënt en worden doorgestuurd naar zorgverleners.

Wat hield dit pilootproject telemonitoring voor COVID-19-patiënten in?

Dit pilootproject onderzocht of telemonitoring in de thuissituatie in sommige gevallen een hospitalisatie kon vermijden of dat deels herstelde patiënten sneller uit het ziekenhuis ontslagen werden. Het doel was de druk op de ziekenhuizen te verlichten en de werklast van de eerstelijnszorgverleners te verminderen tijdens de grote belasting van de zorg in de voorbije besmettingsgolven.

Dat deden we door hun medische toestand nauwgezet van op afstand op te volgen, waarbij gebruikt gemaakt werd van telemetrie en digitale toepassingen.

Dat deden we door:

  • Meetapparatuur en een beveiligd elektronisch platform te gebruiken om de gegevens van de patiënt te verzamelen, om de opvolging van de patiënt door een professioneel medisch team via telemonitoring mogelijk te maken.
  • Bepaalde gegevens automatisch te verzamelen en naar het platform te sturen, de patiënt voerde andere gegevens in via digitale applicaties. Als de patiënt of de mantelzorgers niet in staat waren om dit zelf in te voeren, kon de thuisverpleegkundige hen ondersteunen.
  • Bij achteruitgang of afwijkende waarden contacteerde het telemonitoringteam de patiënt om de situatie op te volgen en om de patiënt te informeren en gerust te stellen indien mogelijk. Bij belangrijke nieuwe symptomen, verslechtering van de situatie of wanneer een nieuwe medische evaluatie nodig was, werd de patiënt of mantelzorger en de behandelend arts gecontacteerd door het telemonitoringteam om indien nodig het medische beleid aan te passen.

Dit medisch telemonitoringteam stond dus in contact met de patiënt, de behandelende huisartsen, thuisverpleegkundigen en arts-specialisten met expertise in behandeling van COVID-19.

Evaluatie van pilootproject en de toekomst van telemonitoring bij COVID-19-patiënten

Dit pilootproject heeft waardevolle inzichten gegeven over het gebruik van de telemonitoring en de mogelijkheden en beperkingen voor toekomstig gebruik binnen de gezondheidszorg.

Het KCE onderzocht de verschillende telemonitoringprojecten. Het volledige rapport kan u terugvinden via Telemonitoring bij patienten met COVID-19 | KCE (fgov.be).

Op basis van de conclusies en aanbevelingen van dit pilootproject zal verder onderzocht worden hoe telemonitoring verder kan geïmplementeerd worden in de gezondheidszorg.

Wat met lopende telemonitoring?

In het kader van dit proefproject waren er 5 forfaitaire tegemoetkomingen. Hoewel onze overeenkomst op 30 juni is geëindigd, voorzien we een overgangsperiode voor de voortzetting van de opvolging van COVID-patiënten die vóór 1 juli 2022 zijn gestart.

Concreet betekent dit dat de code 530891 nu wordt geschrapt omdat deze overeenkwam met de forfaitaire vergoeding voor de start van het zorgproces. De andere codes als onderdeel van deze huidige telemonitoring kunnen nog steeds gebruikt worden tot 31 augustus 2022.

Vragen?