print

Viering 10 jaar Observatorium voor de chronische ziekten

Datum
Van 30 september 2022 (13:00) Tot 30 september 2022 (17:00)
Locatie
Onthaal en receptie in de Foyer - Symposium in het Auditorium (zalen Fúlì en Hälsa), Galileelaan 5/01, 1210 Brussel


Het Observatorium voor de chronische ziekten viert zijn 10-jarige bestaan: het overlegorgaan, dat zich in het hart van de sociale zekerheidsinstellingen in België bevindt, startte haar werkzaamheden op 2 mei 2012. Zorgactoren en vooral patiënten komen op 30 september samen om terug te kijken naar de verwezenlijkingen en vooruit te kijken naar de uitdagingen.

Op het programma

13u00 – 13u30

Onthaal

13u30 – 13u35

Welkomstwoord door B. Collin, Administrateur-generaal van het RIZIV

13u35 – 14u00

Boodschap van F. Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Historiek van het Observatoriumdoor M. Fierens (Eerste Voorzitster van het Observatorium) en H. De Ridder (voormalig leidend ambtenaar Dienst voor geneeskundige verzorging)

14u00 – 14u30

Getuigenissen:

  1. A. Counet: zeldzame ziekten
  2. J. P. Blondeel: patiëntenvervoer
  3. Een aantal leden van de ziekenfondsen: (financiële) toegankelijkheid van de zorgverlening

14u30 – 14u50

Pauze

14u50 – 15u40

Rondetafelgesprek over de rol en werking van het Observatorium:

  1. H. De Ridder (vertegenwoordiger van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid)
  2. J. Coenegrachts (leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging)
  3. E. Tambuyzer (directeur van het Vlaams Patiëntenplatform)
  4. R. Rondia (voorzitter van de Ligue des Usagers des Services de Santé)
  5. L. Van Gorp (voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch College)
  6. K. Straetmans (Voorzitter van het Algemene Pharmaceutische Bond)

Moderator: L. Wesenbeek

15u40 – 16u10

Terugblik en Vooruitblik door het afscheidnemend voorzitterschap, U. Pypops en K. Mullié, en door het nieuwe voorzitterschap, S. Germonpré en D. Simar

16u10 – 17u00

Receptie

Inschrijvingen

We vieren samen het 10-jarige bestaan van het Observatorium voor de chronische ziekten met een symposium in Brussel aanstaande 30 september.

Het evenement is gratis, maar inschrijven is verplicht om fysiek of op afstand deel te nemen.

U kan zich tot en met 26 september inschrijven. Nadien laten we u weten of u ter plekke dan wel via streaming het evenement kan bijwonen.

Meer informatie

Contacten

Observatorium voor chronische ziekten

E-mail: obs@riziv-inami.fgov.be