print

Het Observatorium voor de chronische ziekten

Het Observatorium voor de chronische ziekten spoort de verbeterpunten op met betrekking tot de tenlasteneming van de chronische ziekten. Dit orgaan betrekt de patiëntenverenigingen bij het gezondheidszorgbeleid.

Op deze pagina:


Wat is de samenstelling van het Observatorium voor de chronische ziekten?

Het Observatorium voor de chronische ziekten startte zijn werkzaamheden op 2 mei 2012. Het bevindt zich in het hart van de Wetenschappelijke raad van onze Dienst voor geneeskundige verzorging. Het bestaat uit een Wetenschappelijke en een Raadgevende afdeling.  

 • De Wetenschappelijke afdeling bestaat uit:
  • vertegenwoordigers van universiteiten (artsen)
  • vertegenwoordigers van beroepsorganisaties van artsen, apothekers, paramedische werkers en verpleegkundigen
  • vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen
  • vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties van de rust- en verzorgingstehuizen, rustoorden voor bejaarden en de centra voor dagverzorging
  • vertegenwoordigers van de ministers van Volksgezondheid en Sociale Zaken.
 • De Raadgevende afdeling bestaat uit:
  • vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen
  • vertegenwoordigers van representatieve organisaties van verenigingen voor hulp aan chronisch zieken (Op die manier worden de patiëntenverenigingen voor de 1e keer in België formeel betrokken bij de uitwerking van het gezondheidszorgbeleid.)
  • vertegenwoordigers van de ministers van Volksgezondheid en Sociale Zaken.

Wat zijn de taken van het Observatorium voor de chronische ziekten ?

Het Observatorium heeft als opdracht de problemen en de verbeterpunten op te sporen wat betreft de tenlasteneming van de chronische ziekten. Het moet ook de situatie en de aangebrachte oplossingen opvolgen. Het Observatorium is een adviesorgaan dat op vraag van de minister, van een van onze beslissingsorganen of op eigen initiatief een advies kan formuleren. De adviezen van het Observatorium van chronische ziekten worden doorgegeven aan de minister,  Verzekeringscomité van onze Dienst voor geneeskundige verzorging of het betrokken beslissingsorgaan.

 • De Wetenschappelijke afdeling heeft als opdracht de tenlasteneming van de geneeskundige verzorging verleend aan patiënten met een chronische ziekte te omschrijven.
 • De Raadgevende afdeling heeft als opdracht de behoeften van deze chronische patiënten te evalueren.

Contacten

Observatorium voor chronische ziekten

E-mail: obs@riziv-inami.fgov.be