Uitstel niet-dringende zorg: we versoepelen de overeenkomsten van revalidatiecentra en gespecialiseerde centra

Omwille van Covid-19 stellen ziekenhuizen niet-dringende contacten, consultaties en behandelingen uit.

Dit kan ook een belangrijke impact hebben op de toepassing van de gesloten overeenkomsten met revalidatiecentra en gespecialiseerde centra.

Om zo veel mogelijk te vermijden dat deze uitzonderlijke situatie nadelige gevolgen heeft voor de betrokken patiënten en voor de betrokken instellingen, heeft het College van artsen-directeurs beslist om uitzonderlijk bepaalde maatregelen te nemen voor de betrokken sectoren.

 

De belangrijkste maatregelen

  • voor vele sectoren zullen de door de adviserend artsen toegestane periodes van tenlasteneming van de verstrekkingen door de V.I.'s automatisch met een half jaar worden verlengd;
  • heel wat verplichtingen rond contacten die in een loop van een jaar moeten plaatsvinden, worden tijdelijk fors afgezwakt. In principe volstaat dit jaar 1 contact per jaar in plaats van het minimum aantal contacten dat in vele overeenkomsten wordt gevraagd;
  • revalidatieprogramma's met een beperkte (niet-verlengbare) duur kunnen uitzonderlijk toch ook met 6 maanden worden verlengd.

De betrokken geconventioneerde centra zullen eerstdaags een e-mail ontvangen met precieze informatie over de maatregelen die voor hun overeenkomst zijn genomen.

Vragen?

 

Laatst aangepast op 20 maart 2020