print

Uitstel niet-dringende zorg: we versoepelen de overeenkomsten van revalidatiecentra en gespecialiseerde centra

Wegens COVID-19 stellen ziekenhuizen niet-dringende contacten, consultaties en behandelingen uit. Dit kan ook een belangrijke impact hebben op de toepassing van de gesloten overeenkomsten met revalidatiecentra en gespecialiseerde centra.

Om zo veel mogelijk te vermijden dat deze uitzonderlijke situatie nadelige gevolgen heeft voor de betrokken patiënten en voor de betrokken instellingen, heeft het College van artsen-directeurs beslist om uitzonderlijk bepaalde maatregelen te nemen voor de betrokken sectoren.

Verschillende van deze maatregelen eindigen op 31/01/2023. De centra zullen meer informatie hierover ontvangen via e-mail.

Op deze pagina:

 

De belangrijkste maatregelen

  • Voor vele sectoren zullen de door de adviserend artsen toegestane periodes van tenlasteneming van de verstrekkingen door de V.I.'s automatisch met een half jaar worden verlengd. Voor inrichtingen met een jaarforfait verlengt de toegestane periode van tenlasteneming met een jaar.
  • Heel wat verplichtingen rond contacten die in een loop van een jaar moeten plaatsvinden, worden tijdelijk fors afgezwakt. In principe volstaat dit jaar 1 contact per jaar in plaats van het minimum aantal contacten dat in vele overeenkomsten wordt gevraagd.
  • Revalidatieprogramma's met een beperkte (niet-verlengbare) duur kunnen uitzonderlijk toch ook met 6 maanden worden verlengd.
  • Aandoeningen van het ademhalingsstelstel: de overeenkomst inzake ademhalingsondersteuning thuis (RIZIV-identificatienummer 7.85.2xx.xx) laat toe om die ondersteuning tijdelijk en onder bepaalde voorwaarden op te starten voor nieuwe patiënten, zonder dat ze de vereiste medische onderzoeken hebben ondergaan.

De betrokken geconventioneerde centra zullen een e-mail ontvangen met precieze informatie over de maatregelen die voor hun overeenkomst zijn genomen.

Vragen?