COVID-19: tegemoetkoming in de kosten voor beschermingsmateriaal voor zorgverleners aangepast aan de specificiteit van elk beroep

Tegemoetkoming verlengd tot eind november: we verlichten de kosten die u, als zorgverlener, in een privépraktijk en bij ambulante zorg draagt voor uw beschermingsmateriaal en -maatregelen die specifiek voor COVID-19 zijn bestemd. De beschermingsmaatregelen blijven noodzakelijk om uw patiënten veilig te behandelen, maar mogen in geen geval aan hen worden doorgerekend.

Het systeem blijft onveranderd: een globale aanpak voor alle getroffen beroepen, waarbij we rekening houden met de specifieke omstandigheden van elk beroep.

Thuisverpleegkundige? Vanaf 1 september is dit globale systeem op u van toepassing en niet meer dat van het aanvullende ereloon.

Handschoenen, maskers, kielen, brillen, gezichtsschermen, sterilisatiemateriaal, alcoholgel en -spray:  een aanvullend budget van 144 miljoen verzekert een optimale bescherming bij de verzorging die u verleent van 1 september tot 30 november 2020.

Voor welke zorgverleners?

U  heeft recht op onze tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal":

 • Als u in de ambulante zorg werk (niet gehospitaliseerde patiënten)
 • Als u in een ziekenhuis werkt en uw verstrekkingen worden NIET via de ziekenhuisfactuur aangerekend (nomenclatuur, forfait of dagprijs).
 • ongeacht u  geconventioneerd bent of niet.

Het blijft verboden om andere supplementen aan te rekenen voor beschermingsmaatregelen en -materiaal.

Welk bedrag ontvangt u?

In de zoektocht naar een oplossing om die kosten te verlichten, hebben wij alle (door het RIZIV erkende) gezondheidszorgberoepen geraadpleegd. Deze rondvraag heeft uitgewezen dat er een billijk systeem nodig is, dat rekening houdt met de objectieve verschillen tussen de zorgsectoren.

We onderscheiden meerdere categorieën van zorgverleners. Het bedrag dat u ontvangt verschilt afhankelijk van de kenmerken van uw beroep, en neemt de vorm aan ofwel van een maandelijks forfait, ofwel van een vast bedrag per patiëntencontact.

CATEGORIE 1: U ZIET UW PATIENTEN BIJ HEN THUIS OF IN EEN PRIVEPRAKTIJK

U bent:

 • arts
 • thuisverpleegkundige
 • kinesitherapeut
 • logopedist
 • vroedvrouw
 • klinisch psycholoog
 • klinisch orthopedagoog

U ontvangt 2,5 euro per (fysiek) patiëntencontact, met een maximum van 200 contacten per kalendermaand.

CATEGORIE 2: U ZIET UW PATIENTEN IN EEN OPENBARE RUIMTE

U bent:

 • apotheker
 • audicien
 • opticien
 • bandagist
 • orthopedist
 • een medisch huis
 • een revalidatiecentrum.

U ontvangt een forfait van 500 euro per maand.

Dit is een forfaitair bedrag per apotheek, vestigingseenheid, medisch huis of revalidatiecentrum, ongeacht het aantal zorgverleners dat er werkt.

Revalidatiecentra: dit forfaitair bedrag is bestemd voor de centra die met het Riziv een overeenkomst hebben gesloten en die niet tot een ziekenhuis behoren. Voor de revalidatiecentra Clairs Vallons te Ottignies en het Zeepreventorium in De Haan zal er een specifieke maatregel worden ingevoerd in de overeenkomst die met hen is ondertekend.

CATEGORIE 3: U BENT DIETIST, ERGOTHERAPEUT, PODOLOOG OF ORTHOPTIST

U ontvangt een forfait van 100 euro per maand.

CATEGORIE 4: U BENT TANDARTS, ARTS-SPECIALIST IN DE STOMATOLOGIE OF IN DE OTORHINOLARYNGOLOGIE

U bevindt zich in een bijzondere situatie aangezien het type verzorging dat u verleent het risico op verspreiding van het virus vergroot en hebt bijgevolg extra beschermingsmaatregelen nodig.

U ontvangt 20 euro per (fysiek) patiëntencontact, met een maximum van 200 contacten per kalendermaand.

Wanneer en hoe ontvangt u onze tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal"?

U ontvangt onze tegemoetkoming uiterlijk op 31 december 2020 voor de verstrekkingen die u van 4 mei tot 31 augustus 2020 heeft verleend.

Een 2e reeks betalingen zal daarna volgen voor de verstrekkingen die u van 1 september tot 30 november 2020 heeft verleend.

Welke stappen u moet ondernemen om de vergoeding te krijgen, hangt af van de categorie van zorgverleners waartoe u behoort (zie hierboven).

U ZIET UW PATIENTEN BIJ HEN THUIS OF IN UW PRAKTIJK (CATEGORIE 1, 3 OF 4)

De ziekenfondsen storten onze tegemoetkoming direct door op basis van het aantal patiëntencontacten dat zij afleiden uit de door u aangerekende verstrekkingen voor de periode.

U hoeft geen specifieke vergoedingsaanvraag in te dienen (noch bij het RIZIV noch bij de ziekenfondsen).

Registreer tijdig een rekeningnummer geregistreerd in de MyRiziv-service . De ziekenfondsen zullen dit rekeningnummer namelijk gebruiken voor de uitbetaling.

 • U registreerde al een rekeningnummer voor andere RIZIV-premies

Dan hoeft u geen enkele actie te ondernemen, wij delen dit rekeningnummer mee aan de ziekenfondsen.

 • U registreerde nog geen rekeningnummer of wenst uw rekeningnummer te wijzigen

Registreer dan tijdig uw (nieuw) rekeningnummer via MyRIZIV

Uw rekeningnummer registeren kan in MyRIZIV >“Administratieve gegevens” > menu-item “Mijn huidige financiële gegevens”:

 • uiterlijk op 30/11/2020 voor onze tegemoetkoming voor de verstrekkingen die u van 4 mei tot 31 augustus 2020 heeft verleend.
 • uiterlijk op 28/02/2021 voor onze tegemoetkoming voor de verstrekkingen die u van 1 september tot 30 november 2020 heeft verleend.

U ZIET UW PATIENTEN IN EEN OPENBARE RUIMTE (categorie 2)

 • U bent een bandagist, orthopedist, opticien of audicien

De ziekenfondsen storten onze tegemoetkoming per vestigingseenheid op basis van een aanvraag die gebeurt via onze nieuwe  MyRiziv-service “Financiering beschermingsmateriaal Covid”.

Er is slechts 1 aanvraag per vestigingseenheid mogelijk. Deze aanvraag gebeurt door een bandagist, orthopedist, opticien, audicien met een RIZIV-nummer of zijn eventuele mandaatnemer:

  • vanaf  17/11/2020 tot 15/12/2020 voor onze tegemoetkoming voor de verstrekkingen die u van 4 mei tot 31 augustus 2020 heeft verleend.
  • We moeten de aanvraagperiode nog vastleggen voor onze tegemoetkoming voor de verstrekkingen die u van 1 september tot 30 november 2020 heeft verleend.

 • U ontvangt een tegemoetkoming in naam van een medisch huis of een revalidatiecentrum

De ziekenfondsen storten onze tegemoetkoming automatisch op basis van de bij hen beschikbare gegevens, u hoeft geen enkele actie te ondernemen.

 • U bent apotheker

Wij laten u zo snel mogelijk weten hoe u onze tegemoetkoming ontvangt.

Hoe lang blijft deze maatregel van kracht?

Dit is een tijdelijke maatregel, die verlengd is tot 30 november 2020. Indien nodig, kan hij opnieuw in werking treden of verlengd worden.

Vragen?

 • Met betrekking tot de maatregelen die wij tijdens deze COVID-19-crisis nemen om de continuïteit van de verzorging en de vergoeding ervan te verzekeren, kunnen de zorgverleners hun vragen stellen via het adres: covid19@riziv-inami.fgov.be
 • Voor alle andere vragen over de COVID-19-crisis: www.info-coronavirus.be of 0800 14 689 van 9 tot 17 uur
 

Laatst aangepast op 09 november 2020