Wanneer en hoe een COVID-19-test aan ons factureren?

Als klinisch bioloog, kan u 4 types COVID-19-testen aan de ziekteverzekering factureren: PCR testen, standaardantigeentesten, antigeensneltesten en serologische testen.
Elke arts kan de antigeensneltesten aanrekenen.

Als apotheker kan u bepaalde zelftesten aanrekenen voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en snelle antigeentesten in bepaalde situaties.

Hieronder vindt u de bedragen die u aan ons kan factureren en de voorwaarden om de testen uit te voeren en aan ons te factureren. Verschillende criteria spelen een rol: indicaties op basis waarvan een persoon zich kan laten testen, het voorschrift, de overdracht van de resultaten, enz.


Welk bedrag kan u aan ons factureren en voor welk type test?

Hieronder staan de bedragen die u aan ons kan factureren voor COVID-19-testen die zijn uitgevoerd in het kader van de verplichte ziekteverzekering (vergoedbaar) en de pseudocodenummers die u voor uw facturatie moet gebruiken. 

Type van test

Vanaf

Te factureren met codenummer/pseudocodenummer

Bedrag van de vergoeding

PCR-TEST
Opsporen van het SARS-CoV-2-virus door middel van moleculaire amplificatie.

1 maart 2020

554934 - 554945

47,18 EUR
Dat bedrag kan variëren wanneer de test wordt geanalyseerd door een laboratorium van het Federaal testplatform

​1 mei 2021 ​554934 - 554945 ​40,44 EUR
1 januari 2022​ 554934 - 554945​ ​40, 74 EUR

ANTIGEENSNELTEST
Opsporen van antigenen van het SARS-CoV-2-virus

 

 

 

Staalafname:
personeelskosten, supervisie, beschermingsmateriaal, enz.

23 november 2020

554912 - 554923

10 EUR

Testmateriaal:
in bijzonder het afnamemateriaal, de eventuele uitrusting, het testmateriaal

23 november 2020

554875 - 554886

8 EUR

Analyse van de test en reporting:
in het bijzonder de personeelskosten, de supervisie, het beschermingsmateriaal en de transportkosten.

23 november 2020

554890 - 554901

8,72 EUR

​Antigeensneltest uitgevoerd door apotheker ​1 november 2021 CNK 5521513​ 26,72 EUR​

ZELFTEST
Snel opsporen van antigenen van het SARS-CoV-2-virus

​8 april 2021

CNK ​751973​751973

​7 EUR

STANDAARDANTIGEENTEST
Opsporen van antigenen van het SARS-CoV-2-virus

1 april 2020

554956 - 554960

16,85 EUR

1 januari 2022​ 554956 - 554960​ ​16,97 EUR

SEROLOGISCHE TEST 
Opsporen van antilichamen tegen het SARS-CoV-2-virus via immunoassay

3 juni 2020

554971 - 554982

9,60 EUR

ZELFTESTEN

We komen tussen in de prijs van bepaalde zelftesten voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Als apotheker kan u voor deze zelftest 7 EUR factureren aan het ziekenfonds. De patiënt betaalt zelf 1 EUR.

ANDERE TESTEN

U kan deze testen aan ons factureren aan 100 %.

Deze vergoeding omvat alle kosten die verbonden zijn met de test: afnamemateriaal, apparatuur, reagentia, investeringskosten, kwaliteitsbewaking, personeelskosten, supervisie, beschermingsmateriaal, transportkosten, enz. U mag geen enkel supplement aanrekenen.

Als een test beantwoordt aan de vergoedingsvoorwaarden van de verplichte ziekteverzekering, dan is de test kosteloos voor de patiënt (geen remgeld). U kan de test aan ons factureren door de derdebetalersregeling toe te passen.

PCR-test en standaard antigeentest: Indien een PCR-test of een standaard antigeentest niet beantwoordt aan de vergoedingsvoorwaarden, kan u deze aanrekenen aan de geteste persoon, zonder tussenkomst van de ziekteverzekering.

De antigeensneltest: u kan het materiaal dat de overheid kosteloos ter beschikking stelt niet aan ons factureren.

Hoe de COVID-19-testen aan ons factureren?

Hieronder staan de voorwaarden om de testen aan ons te kunnen factureren.
Afhankelijk van het type test verschillen de criteria: de indicaties op basis waarvan een persoon zich kan laten testen, het voorschrift, de overdracht van de resultaten, enz.

Hoe kunnen personen die om medische redenen niet (volledig) gevaccineerd zijn toch een terugbetaling krijgen voor een COVID-19-test

Enkele mensen kunnen zich om medische redenen niet of onvolledig laten vaccineren tegen COVID-19 door een zeer hoog risico op ernstige allergische reacties bij inenting.

Deze mensen kunnen, met een medisch attest opgesteld door een arts verbonden aan één van de referentiecentra allergologie, toch een terugbetaling krijgen voor een PCR- of antigeensneltest, uitgevoerd vanaf 28 juni 2021.

Om hun test terugbetaald te krijgen, moet de patiënt dit attest indienen bij de adviserend arts van zijn ziekenfonds. Na akkoord van de adviserend arts, stuurt de patiënt de betaalde facturen van uitgevoerde testen (vanaf 28/06) naar zijn ziekenfonds. Het ziekenfonds betaalt ze dan terug.

Zo maken we het Covid Safe Ticket toegankelijker voor deze mensen. Ze kunnen dan tonen dat ze niet besmet zijn en deel te nemen aan evenementen of activiteiten waarbij een CST nodig is.

Welke testen mag u NIET aan ons factureren en aan wie kan u dan de test dan factureren?

In onderstaande situaties betalen wij de testen NIET terug:

 • Een zelftest afgeleverd aan een persoon die geen recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming en/ of een zelftest die niet op de lijst staat van terugbetaalde testen.

 • Een PCR- of een 'standaard' antigeentest die niet aan de voorwaarden voldoet om te worden uitgevoerd en gefactureerd. Bijvoorbeeld:
  • Een test die wordt uitgevoerd buiten de testrichtlijnen die gepubliceerd zijn op de website van Sciensano of zonder duidelijk aantoonbare klinische noodzaak bij risicopatiënten.
   Let op, sinds 10 januari 2022 worden mensen na hoogrisicocontacten niet meer getest als ze geen symptomen vertonen. Een PCR test wegens een hoog risico contact, uitgevoerd vanaf 10 januari 2022, wordt ook niet meer terugbetaald.
  • Een PCR-test zonder CTPC code die werd verkregen in het kader van reizen of culturele evenementen, bijvoorbeeld bij staalafname voor 28 juni 2021 of na 30 september 2021.
  • Een test die in een laboratorium is uitgevoerd dat niet voorkomt op de lijst van Sciensano.
  • Een test die met testmateriaal is uitgevoerd dat niet voorkomt op de lijst met betrouwbaar testmateriaal die wordt gepubliceerd op de website van het FAGG.
  • Een test zonder voorschrift van een arts of zonder CTPC-code.

U mag die test niet factureren aan de verzekering voor geneeskundige verzorging.

 • • Een test die wordt uitgevoerd bij een persoon die niet ingeschreven is in een Belgisch ziekenfonds (bijvoorbeeld, een buitenlandse reiziger).
  U kan deze test aan die persoon factureren.  Deze persoon kan dan de terugbetaling vragen bij de eigen verzekeringsinstelling.

 • Een antigeensneltest die niet onder de situaties valt die recht geven op terugbetaling.

Naast die situaties kan u een antigeensneltest laten uitvoeren. U kan bijvoorbeeld een test uitgevoerd door een apotheker, vereist door een werkgever, een particuliere instelling of door openbare besturen om preventieve doeleinden (culturele evenementen, reizen, enz.).

Een lijst van mogelijke situaties waarin er getest kan worden wordt gepubliceerd op de website van Sciensano.

In dat geval betaalt de verzekering voor geneeskundige verzorging die test niet terug. U kan de test factureren aan de aanvrager, voor een maximumprijs van 16,72 euro voor de testkit.
Testmateriaal dat kosteloos door de overheid ter beschikking wordt gesteld kan niet worden gefactureerd.

Ook buiten de terugbetalingsvoorwaarden moet de test binnen de testrichtlijnen die Sciensano vaststelt worden uitgevoerd en moet het testmateriaal moet voorkomen op de lijst met betrouwbaar testmateriaal die wordt gepubliceerd op de website van het FAGG.

 • Een serologische test die voor arbeidsgeneeskundige en epidemiologische doeleinden wordt gebruikt.

 • Een serologische test uitgevoerd bij een persoon die niet tot de doelgroep behoort zoals omschreven in het KB van 29.05.2020.
  U kan deze test aan die persoon factureren voor het maximumbedrag van 9,60 euro, op voorwaarde dat het gebruikte materiaal voor de test op de lijst met betrouwbaar testmateriaal van het FAGG wordt aanbevolen, en uw laboratorium voorkomt op de lijst van Sciensano inzake de kwaliteitsbewaking en epidemiologische informatiedoorstroming.

Wilt u meer weten?

 

Laatst aangepast op 14 januari 2022