print

Aanbevelingen voor de patiënten over de rol van vitamine D en calcium bij osteoporose en breuken

Kunnen supplementen met vitamine D en calcium het risico op osteoporose en breuken helpen verminderen? De deskundigen van onze consensusvergaderingen hebben die vraag beantwoord. In samenwerking met Test-Aankoop delen we deze keer hun wetenschappelijke aanbevelingen rechtstreeks mee aan de patiënten.

Uitgever
J. De Cock
Auteur
Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV, in samenwerking met de Verbuikersunie Test-Aankoop
Publicatiedatum
23-11-2016
Publicatietype
Infobrochure
Thema's
Geneesmiddelen


Hebben supplementen met vitamine D en calcium nut?

Antwoord in de video van Prof. Dr. Guy Hans, voorzitter van het organisatiecomité van de consensusvergaderingen en Dr. Pierre Chevalier, deskundige van de consensusvergaderingen.

Wanneer we ouder worden, worden onze beenderen geleidelijk aan brozer, waardoor het risico op een breuk en een val groter wordt. Vitamine D en calcium, in aangepaste dosissen, verminderen dat risico. We kunnen calcium opnemen via de voeding en vitamine D aanmaken door ons met mate bloot te stellen aan de zon.

In sommige gevallen zijn supplementen nuttig om het risico op osteoporose en breuken te verminderen. Die supplementen zonder medisch advies innemen, kan echter meer kwaad dan goed doen. Om te weten of bepaalde supplementen heilzaam zijn, raden wij in 1e instantie aan om daarover te praten met uw arts of apotheker.

Wilt u meer weten? Raadpleeg dan de aanbevelingen voor de patiënten over de rol van vitamine D en calcium bij osteoporose en breuken.

Van onze deskundigen naar de patiënten

Ons Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen organiseert tweemaal per jaar een ‘consensusvergadering’. De deskundigen van dat Comité evalueren de medische praktijk in een welbepaalde sector en formuleren aanbevelingen voor de zorgverleners. Na afloop van de consensusvergadering van mei 2015 publiceerde de jury haar rapport over ‘het rationeel gebruik van calcium en vitamine D bij volwassenen’.

Deze keer hebben we samengewerkt met Test-Aankoop om de aanbevelingen in dat rapport te vertalen naar een taal die voor iedereen toegankelijk is.

Contacten

Consensusvergaderingen

Tel: +32(0)2 739 77 34

E-mail: consensus@riziv-inami.fgov.be