print

Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2024–2026

In het ‘Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2024-2026' beschrijft onze Anti-fraudecommissie (CAFC) haar strategie in de strijd tegen fraude in de ziekteverzekering en voor een correctere toepassing van de reglementering van de ziekteverzekering.
Het bestaat uit lopende en geplande acties die gebaseerd zijn op vijf strategische doelstellingen. Twee projecten krijgen prioriteit.

Uitgever
Benoît Collin
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
11-04-2024
Publicatietype
Rapport
Thema's
Controle

Prioritaire projecten

Met het actieplan bepaalt de Anti-fraudecommissie (CAFC) voor de komende drie jaar een gezamenlijke strategie voor de strijd tegen fraude in de ziekteverzekering en voor een correctere toepassing van de reglementering van de ziekteverzekering.

Twee geplande projecten van het actieplan krijgen hoge prioriteit:

 1. De toekenning en intrekking van RIZIV-nummers: momenteel is er geen juridisch kader om een RIZIV-nummer in te trekken, zelfs niet als een zorgverlener systematisch fraude pleegt of als derden op naam van een zorgverlener verstrekkingen aanrekenen buiten zijn medeweten. Met dit project wil de CAFC de toekenning en het gebruik van RIZIV-nummers aan bepaalde voorwaarden koppelen.
  Dit moet de aanrekening van zorg verhinderen door bijvoorbeeld:
  • veelplegers van fraude
  • zorgverleners die, zelfs na een beslissing van een administratief rechtscollege, weigeren om onterechte aanrekeningen terug te betalen aan de ziekteverzekering.
 2. Transparantie over alle zorg voor de patiënt: meestal weten de verzekeringsinstellingen, het RIZIV en zelfs de patiënt niet welke zorg er precies is aangerekend. Nochtans zouden zij daarvan op de hoogte moeten zijn. Transparantie naar de patiënt over de aangerekende zorg werkt ontradend voor zorgverleners die fraude overwegen. Het maakt patiënten ook bewust van de volledige prijs van de zorg die ze krijgen, ook van de verstrekkingen die niet vergoed zijn door de verplichte ziekteverzekering.

Vijf strategische doelstellingen

Met het actieplan wil de CAFC vijf strategische doelstellingen realiseren:

 1. Structurele preventie van administratieve fouten, misbruik en fraude
 2. Gerichte inspecties en acties op basis van systematische risicoanalyses en niet alleen na meldingen
 3. Proactieve opvolging en daadwerkelijke uitvoering van administratiefrechtelijke beslissingen tot terugbetaling van onterechte aanrekeningen en betaling van boetes
 4. Meer betrokkenheid en responsabilisering van patiënten en zorgverleners
 5. Efficiënt gebruik van de expertise en inspectiemiddelen van de partners van de CAFC

Sommige acties zijn een voortzetting van acties uit eerdere actieplannen, andere worden nu opgestart.

Het actieplan past volledig in de ruimere transversale doelstellingen van onze instelling zoals bv. de financiële duurzaamheid van ons gezondheidssysteem.

Wie werkt hieraan mee?

Het actieplan is opgesteld door de partners van de CAFC bestaande uit verschillende van onze diensten (Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, Dienst voor geneeskundige verzorging en Dienst voor administratieve controle), de verzekeringsinstellingen, het Nationaal intermutualistisch college (NIC), het Intermutualistisch agentschap (IMA) en de FOD Volksgezondheid.

Gezien de bijzondere nood aan appropriate care (ofwel nodige, wetenschappelijk onderbouwde en doelmatige zorg) volgt hiervoor een specifiek plan.

Meer info

Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2024–2026

Contacten

Secretariaat van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Tel: +32 (0)2 739 75 08

E-mail: secr.dgec.secm@riziv-inami.fgov.be