print

Adviezen van het Observatorium voor chronische ziekten

Sinds 2012 evalueert het Observatorium voor chronische ziekte de behoeften van patiënten met chronische aandoeningen, identificeert het de moeilijkheden en de verbeteringspistes van hun tenlasteneming, en volgt het de oplossingen op.

Het Observatorium brengt geregeld adviezen uit, op eigen initiatief of op vraag van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid of andere organen.

Uitgever
B. Collin
Auteur
Dienst voor geneeskundige verzorging
Thema's
Terugbetaling

Adviezen 2023

Adviezen 2022

 • Vraag naar een snellere activering van de MaximumFactuur (MAF)
  Advies bezorgd voor opvolging aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

   
 • Arbeidsongeschiktheid
  Advies bezorgd voor opvolging aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en ter info aan de Directie Reglementering en geschillen van de Dienst Uitkeringen, het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid van de Dienst Uitkeringen, de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en de CIN Medical.

Adviezen 2021

 • Toegang tot medicatie en medische hulpmiddelen voor chronisch zieken die het financieel moeilijk hebben
  Advies bezorgd voor opvolging aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en ter info aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW), Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB).
   
 • Analyse van de noden van de patiënten inzake vervoer
  Antwoord bezorgd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid op de vraag van de Minister om te analyseren voor welke andere patiëntengroepen, voor welke andere noden de verplichte ziekteverzekering zou kunnen optreden inzake ziekenvervoer, rekening houdend met de bevoegdheden van de federale overheid en de deelstaten.
   
 • Transparantie in kader van digitalisering
  Advies bezorgd voor opvolging aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   
 • Huisapotheker
  Rapport met evaluatie van de maatregel huisapotheker in de periode 2019-2020 op basis van een enquête bij 2.400 patiënten.
  Advies bezorgd voor opvolging aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en ter info aan de Overeenkomstencommissie Apothekers-Verzekeringsinstellingen.

Adviezen 2020

Adviezen 2019

​Adviezen 2018

Adviezen 2017

 • De relatie patient – adviserend arts (document Nederlands-Frans niet vertaald)
  Advies bezorgd voor opvolging aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en ter info aan de verzekeringsinstellingen, de Technisch Medische Raad, het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid
   
 • Besparingen in de gezondheidszorg
  Advies bezorgd voor opvolging aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Adviezen 2016

Contacten

Observatorium voor chronische ziekten

E-mail: obs@riziv-inami.fgov.be