print

Basisreglementering over geneesmiddelen

Overzicht van de basisreglementering over geneesmiddelen in het kader van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging)

Thema's
Geneesmiddelen (terugbetaling)

De gecoördineerde wet van 14 juli 1994

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994:

Koninklijk besluit van 7 mei 1991 

Koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen.

Koninklijk besluit van 1 februari 2018

KB van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten : van toepassing voor alle dossiers ingediend vanaf 1 april 2018.

Tekst van het Koninklijk besluit van 1.2.2018 (officieuze coördinatie – geldig vanaf 1 januari 2022)

Overzicht van de koninklijke en ministeriële besluiten

Chronologisch overzicht van de koninklijke besluiten tot wijziging van het KB van 1 februari 2018 en de ministeriële besluiten tot wijziging van de lijst bij dit KB