print

Farmaceutische specialiteiten - ministeriële besluiten

De lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten wordt maandelijks gewijzigd door middel van ministeriële besluiten. Deze besluiten worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op deze pagina:


U vindt een overzicht van de ministeriële besluiten in de geconsolideerde wetgeving van het koninklijk besluit van 21 december 2001 op de site van de Federale overheidsdienst Justitie (JUSTEL).

Dit overzicht vindt  u bij de “wijzigingen” van het koninklijk besluit.

Overzicht ministeriële besluiten tot wijziging van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten

Meer informatie

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be