print

Colloquium “Invaliditeit en werk, geestelijke gezondheid”

Tijdens de studiedag “Geestelijke gezondheid en werk” in 2013, heeft de OESO zijn aanbevelingen geformuleerd over de hertewerkstelling van personen met psychische aandoeningen. Eén jaar later maakt het RIZIV, samen met zijn partners, de balans op: de maatregelen die werden genomen en de initiatieven die lopende zijn.

Wij opnemen het debat rond werk, integratie en professionele re-integratie terug.

Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
24-04-2014
Publicatietype
Conferentie
Thema's
Invaliditeit


Inleiding
Dhr. J. De Cock, Administrateur-generaal RIZIV

Evolutie van psychische aandoeningen bij invaliden (PowerPoint)
Dr. L. Vanwynsberghe, arts-inspecteur RDQ Dienst voor uitkeringen

Voorlopige conclusies van de Technisch Medische Raad over psychische aandoeningen (PowerPoint)
Dr. D. Feron, Arts-directeur bij het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten – Solidaris

Hervorming van de zorg in geestelijke gezondheid : stand van zaken (PowerPoint)
Dhr. B. Jacob, Federaal coördinator voor de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg in België

Psychosociale rehabilitatie: focus op een model van professionele integratie

Ervaringen in de centra:

Vragen - antwoorden

Personen met geestelijke gezondheidsproblemen op de arbeidsmarkt: naar een betere synergie tussen werk en welzijn (PowerPoint)
Mevr. V. Miranda, PhD OECD Directorate for Employment, Labour and Social Affairs

Trajecten voor de terugkeer naar de arbeidsmarkt bij personen met psychische stoornissen (PowerPoint)
Prof. Dr. F. Falez, Professor in de expertisegeneeskunde en raadgever bij de beleidscel van staatssecretaris Dhr. Courard

Samenwerking met de gewesten in het kader van de nieuwe filosofie binnen socio-professionele re-integratie (PowerPoint)
Dhr. J. Alves, Afdeling professionele re-integratie Dienst voor uitkeringen

Discussie

Conclusies
Dhr. F. Perl, Directeur-generaal Dienst voor uitkeringen