print

Colloquium: ‘Van ongeschiktheid naar geschiktheid: initiatieven en evaluaties van de professionele re-integratietrajecten’

Symposium georganiseerd door het RIZIV in samenwerking met de “European Union of Supported Employment”

Publicatiedatum
14-12-2017
Publicatietype
Conferentie
Thema's
Arbeidsongeschiktheid; Professionele re-integratie


Inleiding: Initiatieven en evaluaties van de professionele re-integratietrajecten
François Perl, Directeur-Generaal bij de Dienst voor Uitkeringen

European Union of Supported Employment
Luc Henau, President of European Union of Supported Employment

IPS programma in Noorwegen
Susan Savides, Project Leader IPS Bergen

Making a Reality of Employment for People with Mental Health Challenges
Rachel E. Perkins BA, MPhil (Clinical Psychology), PhD, OBE
Senior Consultant, Implementing Recovery through Organisational Change Programme
Co-editor of ‘Mental Health and Social Inclusion’ Journal
Acting Chair, Disability Advisory Group of the Equality and Human Rights Commission

IPS programma in Engeland
Proefproject en evaluatie
Stephen Bevan, Head of HR Research Development, Institute for Employment Studies

IPS project in België : ontwikkeling van een re-integratieprogramma en van de evaluatie ervan
IPS project in België : ontwikkeling van een re-integratieprogramma en van de evaluatie ervan Vanessa De Greef, Post-doctorale onderzoekster bij het Centrum voor publiekrecht - VUB
Sebastien Fontenay, Doctoraal onderzoeker bij DULBEA - VUB

Project "Individual Placement and Support" (IPS) Implementatie en gerandomiseerde test - "Place-then-train"-aanpak voor personen met matige tot ernstige mentale stoornissen

Implementatie van het IPS pilootproject in Vlaanderen
Responsables du programme

Implementatie van het IPS pilootproject in Wallonië
Verantwoordelijken van het programma

Implementatie van het IPS pilootproject in Brussel
Verantwoordelijken van het programma

MASS de Bruxelles

Présentation de l’Equipe

Contacten

Dienst voor uitkeringen

E-mail: secr-uitk-dirgen@riziv-inami.fgov.be