print

Verslagen van het Observatorium voor patiëntenmobiliteit

De Belgische ziekenhuizen verzorgen regelmatig buitenlandse patiënten die hiervoor speciaal naar België komen. Het Observatorium voor patiëntenmobiliteit, opgericht in 2011 in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, beschrijft deze patiëntenstroom en meet er de gevolgen van op de wachtlijsten en het zorgaanbod.

De jaarverslagen geven een overzicht van de activiteiten van het Observatorium en actualiseren de cijfers over de buitenlandse patiënten opgenomen in Belgische ziekenhuizen.

Uitgever
FOD Volksgezondheid
Auteur
Observatorium voor patiëntenmobiliteit
Publicatietype
Rapport
Thema's
Zorgkwaliteit; Internationaal (Terugbetaling)


Gepubliceerde jaarverslagen

Tussentijds rapport

Het rapport “MZG 2013 is gebaseerd op de gegevens van MZG 2013 waarbij de focus werd gelegd op de patiënten die niet ressorteren onder een Belgische verzekeringsinstelling en die behandeld worden in Belgische ziekenhuizen. De linken hieronder verwijzen naar de website van de FOD Volksgezondheid.

U kan uw  vragen in verband met dit rapport mailen naar: info.rhmzg@health.belgium.be  ​

Contacten

Observatorium voor patiëntenmobiliteit

E-mail: obs_pat_mob@riziv-inami.fgov.be