Consensusvergaderingen - Juryrapporten

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen organiseert 2 consensusvergaderingen per jaar die bedoeld zijn om de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector te evalueren en om aanbevelingen te formuleren voor de zorgverleners.
Hier vindt u de methodologie die we bij de organisatie hanteren en de conclusies (onder de vorm van juryrapporten) van alle consensusvergaderingen. Voor sommige thema’s zijn er aanbevelingen voor patiënten.
Uitgever
J. De Cock
Publicatietype
Rapport
Thema's
Médicaments


Wat is het comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen?


Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen is een wetenschappelijk comité dat bestaat uit artsen en apothekers die de Belgische universiteiten, de verzekeringsinstellingen, de wetenschappelijke verenigingen en de beroepsverenigingen van artsen, apothekers en tandheelkundigen vertegenwoordigen.

Eén van de opdrachten van dat Comité is het regelmatig organiseren, minstens 2 maal per jaar, van consensusvergaderingen.

Doel en methodologie van de consensusvergaderingen

Het doel van de consensusvergaderingen is het evalueren van de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector en het formuleren van aanbevelingen voor de zorgverleners.
Wat de organisatie van die vergaderingen betreft, heeft het Comité een methodologie uitgewerkt die in grote mate gebaseerd is op het systeem dat in Frankrijk wordt gehanteerd en op de tekst "Symposium - A methodology for consensus conferences (A. Durocher, F. Carpentier, P. Dosquet)".
 
Voor iedere consensusvergadering stelt een Organisatiecomité een aantal vragen rond het desbetreffende onderwerp op.

Er wordt een jury samengesteld die een antwoord moet formuleren op die vragen op basis van de literatuurstudie en de bijdragen van de deskundigen. De conclusies van de jury worden neergeschreven in een juryrapport.

Aanbevelingen voor patiënten, gebaseerd op de conclusies van het juryrapport

In opvolging van enkele consensusvergaderingen publiceren we ook aanbevelingen die specifiek zijn voor patiënten. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de conclusies die de jury van de vergaderingen naar de zorgverleners stuurt.

Refereeravond SARS-CoV-2: de consensusvergadering in de praktijk anno 2020

Als gevolg van de COVID-19-crisis, werden de consensusvergaderingen van 2020 uitgesteld. In de plaats daarvan werd op 29 oktober 2020 een “Refereeravond SARS-CoV-2: de consensusvergadering in de praktijk anno 2020” via ZOOM georganiseerd.

De bedoeling is om informatie uit vorige consensusvergaderingen in de praktijk toe te passen tijdens de huidige COVID-19-crisis.

Van deze refereeravond is de volgende video gemaakt:

 

Lijst van de consensusvergaderingen en juryrapporten voor de zorgverleners

We publiceren de juryrapporten, van zodra ze beschikbaar zijn, en voor de recente consensusvergaderingen ook de teksten van de deskundigen (sprekersbrochure) en de literatuurstudie.

Van de meest recente consensusvergadering hebben we ook video-opnames gemaakt, opgesplitst per onderwerp, zodat u deze kan herbekijken:

2022.05.12 Het rationeel gebruik van antipsychotica buiten ernstige psychiatrische aandoeningen

 
 
 

 Documenten van de consensusvergaderingen

 

 

Contacten