Studies en rapporten over arbeidsongeschiktheid in samenwerking met onze externe partners

In het kader van het jaarlijks studieprogramma realiseert het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid een aantal studies en rapporten  in nauwe samenwerking met externe partners  zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen, enz. De volgende publicaties zijn al beschikbaar.
Auteur
Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid
Publicatietype
Studie; Rapport
Thema's
Incapacité de travail

Lopende studies

Studie "Opnieuw aan het werk na burn-out": zoekt naar huisartsen om het zorgplan te testen.

Op onze vraag heeft het Centrum Omgeving en Gezondheid van de KU LEUVEN een zorgplan ontwikkeld om personen met een burn-out in een proces van opnieuw aan het werk te ondersteunen. De KU LEUVEN is in dit verband op zoek naar huisartsen die bereid zijn mee te werken aan een gegroepeerd en gerandomiseerd onderzoek om dit zorgplan te testen.

Artsen die deelnemen aan de evaluatie zullen 4 tot 5 patiënten over een periode van een jaar integreren en zullen elke patiënt 4 keer in overleg zien. Een financiële compensatie is voorzien.

Meer informatie over deze test van "zorgplan burn-out"

1e tussentijds verslag van juni 2017

2e tussentijds verslag van november 2018

Afgesloten studies

De visie en de houding van huisartsen met betrekking tot de relatie tussen psychische klachten en werk bij hun patiënten

Het onderzoekscentrum Lucas (KULeuven) heeft in opdracht van ons een studie verricht. Ze gaat over de visie en de houding van huisartsen met betrekking tot de relatie tussen psychische klachten en werk bij hun patiënten. Huisartsen zijn vaak een 1e aanspreekpunt voor mensen met psychische klachten. Dat maakt hen ook een belangrijke partner in het voorkomen van langdurige arbeidsongeschiktheid of een terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Ontwikkeling van een instrument voor de identificatie van de personen met een verhoogde kans op een geslaagde socioprofessionele re-integratie

Deze studie zoekt uit wat de voorwaarden zijn voor een geslaagde re-integratie van arbeidsongeschikte personen. Zij stelt ook een instrument voor dat huisartsen, adviserend artsen en andere actoren kan helpen bij de identificatie van personen met de beste kansen op een geslaagde terugkeer naar de arbeidsmarkt. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit van Luik en samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven.

Een studie betreffende de mogelijkheden voor socioprofessionele re-integratie van personen met chronische pijnproblemen voor rekening van het RIZIV

Deze studie, uitgevoerd door de Universiteit van Luik,   stelt een aantal modellen voor van socioprofessionele re-integratie van personen met chronische pijn. Het onderzoek baseert zich op reeds bestaande nationale en internationale initiatieven.

Welke vooruitzichten voor de professionele re-integratie van RIZIV-verzekerde patiënten met mentale stoornissen?

De laatste jaren groeide in de internationale en Europese middens geleidelijk aan de bewustwording dat mensen met lichte of ernstige mentale stoornissen het bijzonder moeilijk hebben om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Programma’s van professionele re-integratie kunnen hierin helpen. Deze studie, opgemaakt door het Centrum Publiek Recht van de Vrije Universiteit Brussel, geeft een overzicht van de bestaande re-integratiemogelijkheden voor patiënten met mentale stoornissen.

Statistisch rapport arbeidsongeschiktheid 2014

Het samenwerkingsverband DULBEA – HIVA heeft deze statistische analyse uitgevoerd en benadert de arbeidsongeschiktheid vanuit verschillende invalshoeken:

  • de verschillende vormen van arbeidsongeschiktheid en handicap in België
  • de evolutie van het aantal arbeidsongeschikten en de verklarende factoren
  • de terugkeer naar de arbeidsmarkt, zowel via een deeltijdse werkhervatting als via een socioprofessionele re-integratie
  • en ten slotte een internationale analyse van de arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie

Contacten