print

Documenten van de studiedag Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid « Bilan en perspectief »

Op de studiedag in oktober 2016 kwam een selectie van de studies aan bod die het Kenniscentrum samen met externe partners heeft uitgevoerd

Publicatiedatum
17-10-2016
Publicatietype
Conferentie
Thema's
Arbeidsongeschiktheid; Professionele re-integratie

In 2013 werd binnen onze Dienst voor uitkeringen van het RIZIV een kenniscentrum arbeidsongeschiktheid opgericht.

U vindt hier het verloop van de studiedag en de beschikbare presentaties

Dhr. François Perl (RIZIV) heeft vooreerst een toelichting gegeven bij het “Waarom” van een kenniscentrum arbeidsongeschiktheid”  en dr. Saskia Decuman (RIZIV) over de werking van het kenniscentrum. Daarna kwamen een aantal studies met externe partners aan bod

De arbeidsongeschiktheidsbarometer
prof. dr. Robert Plasman (ULB)

Beschikbaarheid en bruikbaarheid van statistische informatie over de arbeidsongeschiktheid in België
prof. dr. Jozef Pacolet (KULeuven)

Re-integratie

De professionele re-integratiemogelijkheden voor personen met chronische pijn: implicaties voor de praktijk
prof. Dr. Philippe Mairiaux (ULg) / prof. dr. Anne-Sophie Nyssen (ULg)

Ontwikkeling van een instrument voor de identificatie van personen met een verhoogde kans op een geslaagde re-integratie:
implicaties voor de praktijk

prof. Dr. Philippe Mairiaux (ULg) & prof Dr. Lode Godderis (KULeuven)

De professionele re-integratiemogelijkheden voor personen met psychische stoornissen: implicaties voor de praktijk
dr. Vanessa De Greef (ULB)r. Vanessa De Greef (ULB)

Communicatie

Communicatie tussen huisartsen, arbeidsartsen en adviserende artsen : het TRIO project
dr. Evelyne Lenoir (SSMG)

Contacten

Dienst voor uitkeringen

E-mail: secr-uitk-dirgen@riziv-inami.fgov.be