print

Een eerste stap naar het meten van de performantie van het Belgische gezondheidszorgsysteem

Samen met het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) en Sciensano bestudeerden wij de performantie van ons Belgische gezondheidssysteem. De studie mondde uit in 2 rapporten. Het 1e rapport verscheen in 2010.

Uitgever
KCE
Auteur
RIZIV, KCE, Sciensano
Publicatiedatum
04-07-2010
Publicatietype
Rapport
Thema's
Zorgkwaliteit


Context

Samen met het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) en Sciensano bestudeerden wij de performantie van ons Belgische gezondheidssysteem. Ook alle administraties en instellingen betrokken bij Sociale Zaken en Volksgezondheid, regionaal en federaal, werkten hieraan mee. De studie kadert in het verdrag van Tallinn, dat alle Europese lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie in 2008 hebben ondertekend.  

2 rapporten

De studie mondde uit in 2 rapporten. Het 1e rapport verscheen in 2010. Dat rapport legt het prototype van een systeem vast om de performantie van het Belgische gezondheidssysteem te meten. Omdat het hier gaat om een pilootstudie, moeten we de resultaten ervan met de nodige voorzichtigheid interpreteren. 

Positieve punten

Positieve punten van ons systeem zijn onder andere:

  • een goede toegankelijkheid van de zorg
  • de goede resultaten betreffende vaccinatie.
 

Verbeterpunt

 
Verbeterpunt van ons systeem is de screening van bepaalde types kanker (borst- en baarmoederhalskanker in het bijzonder), met onder andere grote regionale variaties.
 

Vragen

 
De volgende punten roepen vragen op:
  • het hoge aantal baarmoederverwijderingen,
  • de toename van de keizersneden
  • een hoge blootstelling aan medische straling.

Contacten

Directie Research, Development & Quality (RDQ)

Tel: +32(0)2 739 78 65

E-mail: rdq@riziv-inami.fgov.be

​Galileelaan 5/01
1210 Brussel