print

Informatieblad 2020/3

Op deze pagina vindt u de negentiende editie van het Informatieblad in digitale versie.
De evolutie van de wetgeving, een selectie uit de rechtspraak, parlementaire vragen en antwoorden en de relevante omzendbrieven en de basisgegevens van de ziekteverzekering zijn voor u samengesteld in dit derde nummer van 2020.

Uitgever
B. Collin
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
26-08-2021
Publicatietype
Tijdschrift


1e deel - Evolutie van de wetgeving betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Evolutie van de wetgeving over de GVU 2de trimester 2020
Overzicht van de reglementering die in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020.

2e deel – Rechtspraak

3e Deel – Parlementaire vragen en antwoorden

 • Ouderschapsverlof
  Moederschapsrust – Transversale aangelegenheid met de gemeenschappen – Recht op een uitkering – Lokale mandataris – Notie “activiteit” – Verhindering mandaat
 • Ziekteverzekering
  Elektronisch getuigschrift eAttest – Bevoegdheid van de Senaat – Recente gegevens met betrekking tot het gebruik van het eAttest door medici – Huisartsen en tandartsen – Voordelen en nadelen
 • EU-burgers
  Kosten geneeskundige verzorging – Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009 – Controles - Terugvordering
 • Zeldzame ziekten
  Aantal – Diagnose – Behandeling – Plan voor zeldzame ziekten – Erkennings- normen – Acties – Budget – Ziekenhuizen – Centraal register – Europese referentienetwerken – Weesgeneesmiddelen - Terugbetalingen
 • Covid 19
  Postnataal moederschapsverlof – Verlenging – Wet van 12 juni 2020 – Notie van “gelijkgestelde dagen”
 • Globaal medisch dossier
  Uitbreiding – Akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019 – Verlenging zonder een contactmoment en herziening van het betaalsysteem – Doelstellingen en kost van die maatregel
 • Omzetting van prenataal naar postnataal zwangerschapsverlof
  Wet van 12 juni 2020 – Retroactiviteit vanaf 1 maart 2020 van deze maatregel – Administratieve omzendbrieven van het RIZIV ter attentie van verzekeringsinstellingen – Technische aspecten
 • Langdurig zieken
  Werk hervatten – Ziekteverzekering – Overgangsmaatregel – Schijvensysteem sinds 1 april 2018 vervangen – Inwerkingtreding voor het financieringssysteem van werken tijdens ziekte – Opwaartse knik in het aantal personen die in het systeem van toegelaten activiteit stappen
 • Covid 19
  RIZIV – Instructies aan sociale controleurs/inspecteurs DGEC – Verhoren – Controles – Beteugeling van sociale fraude

4e Deel – Richtlijnen van het RIZIV

Informatieblad 2020/3 - Volledig

U kan hier het volledige Informatieblad 2020/3 downloaden.

Nieuwsbrief

U kan zich inschrijven op een elektronische nieuwsbrief zodat u dadelijk op de hoogte bent van de publicatie van een nieuw informatieblad door een mail te sturen naar Bull-Info-Blad@riziv-inami.fgov.be

Contacten

Redactiecomité - Informatieblad

Tel: +32(0)2 739 70 88

E-mail: Bull-Info-Blad@riziv-inami.fgov.be