print

Het Riziv, een e-Instelling gericht op de buitenwereld

Onze 3 prioriteiten als klantgerichte e-instelling : modernisering, dematerialisering, vereenvoudiging. Met die prioriteiten voor ogen zijn in 2014 verschillende initiatieven genomen.  Een aantal voorbeelden: de lancering van onze nieuwe website, de onlinediensten MyInami en Tardis.

Op deze pagina:

Onze e-activiteiten: moderniseren, dematerialiseren, vereenvoudigen

Onze "e-activiteiten" hebben uiteraard in de eerste plaats betrekking op het moderniseren en voortdurend optimaliseren van de interne IT-ondersteuning voor onze businessprocessen.

Enkele voorbeelden: het beheer van de accreditering of van de uitkeringen, studies over het geneesmiddelengebruik, organisatie en documentatie van de vergaderingen van de overlegorganen.

We ontwikkelen ook een doorgedreven beleid van:

  • administratieve vereenvoudiging
  • dematerialisering (zo weinig mogelijk papier gebruiken) van de administratieve uitwisselingen
  • bevordering van het uitwisselen en delen van relevante klinische gegevens tussen zorgverleners.

Enkele voorbeelden:

  • Via ProGezondheid kunnen zorgverleners hun gegevens raadplegen of bijwerken of ons automatisch tegemoetkomingsaanvragen bezorgen.
  • Met het Tardis-project (Tool for Administrative Reimbursement and Drug Information Sharing) kunnen artsen een aanvraag voor een voorafgaande terugbetalingsmachtiging (de zogenaamde geneesmiddelen uit hoofdstuk IV) rechtstreeks bij de ziekenfondsen indienen en ... in meer dan 2/3 van de gevallen ontvangen ze haast meteen een antwoord: op het einde van de raadpleging krijgt de patiënt dezelfde machtiging als degene die hij voorheen per brief ontving nadat hij het door de arts ingevulde papier had verstuurd. Een winst van bijna 2 weken.

Er lopen tal van projecten: informatie over geneesmiddelen bij syndicale verkiezingen, traceerbaarheid van implantaten bij zorgtrajecten, alles wordt 'e-' en daarmee ook efficiënt en aantrekkelijk.

Onze nieuwe website: Focus op de zoekmachine en de leesbaarheid van de info   

We hebben onze nieuwe website op 1 december 2014 gelanceerd. De voorbije jaren is uit verschillende enquêtes gebleken dat de informatie vaak moeilijk te vinden en soms slecht leesbaar was.

2 manieren om informatie op te zoeken: op thema en volgens beroep

De thematische informatie is toegankelijker, onder andere voor het grote publiek.
De informatie per beroep laat elke individuele zorgverlener toe in zijn rubriek de informatie te vinden die hem in het bijzonder aanbelangt.
Tussen die 2 ingangen zijn er: links naar specifiekere informatie met ook technische elementen indien nodig.

3 gerichte zoekmachines

We bieden 3 zoekmachines aan, voor:

  • de webpagina's
  • de documenten (formulieren, omzendbrieven, enz. in PDF, Word, Excel, enz.)
  • de publicaties.

Een betere structuur en gemakkelijker leesbare informatie op elke pagina

We stellen een uniforme paginastructuur voor, met bijzondere aandacht voor de leesbaarheid. Boven aan elke pagina wordt een samenvatting van de inhoud weergegeven zodat het snel duidelijk is of de gezochte informatie daar te vinden is. Na elke hyperlink, voeg "URL" toe en een nummer (bv. URL1). Vermeld die hyperlink in het punt 3.c Onderstreep voor elke hyperlink de woorden van waaruit u de link legt.