print

Het RIZIV, een e-instelling ook voor zijn personeel

Wij engageren ons ook voor de informatisering naar ons personeel toe. Onze Dienst voor uitkeringen is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe toepassing die een elektronisch beheer van de invaliditeitsdossiers mogelijk maakt, wat een onbetwistbare tijdwinst voor het personeel is.

Voortaan is intern ook een onlinebibliotheek beschikbaar, waardoor de medewerkers gemakkelijker opzoekingen kunnen verrichten.

Op deze pagina:


IDES: elektronisch beheer van invaliditeitsdossiers

De 2 voornaamste doelstellingen van IDES (Invalidity Data Electronic System) zijn:

 • sneller te beslissen over aanvragen in invaliditeit in het kader van de ‘Hervorming van de Geneeskundige raad voor invaliditeit (GRI)’ door:
  • de inkomende steekkaarten, met daarin de aanvragen van de adviserend artsen, te vervangen door een elektronische gegevensstroom
  • de uitgaande elektronische betekeningen aan de verzekeringsinstellingen.
  • de interne integratie van de andere deeldossiers inzake invaliditeit (socioprofessionele re-integratie, geschillen, internationale aanvragen, enz.) in 1 centraal dossier
 • de kennis inzake arbeidsongeschiktheid te verbeteren door meer statistische gegevens over:
  • primaire arbeidsongeschiktheid
  • invaliditeit
  • socioprofessionele re-integratie

Een e-bibliotheek om opzoekingen te vergemakkelijken

In 2014 hebben wij een onlinecataloog van de publicaties in gebruik genomen: voortaan zijn e-books en juridische en medische bibliotheken online ter beschikking van onze personeelsleden.

Via een externe online-toepassing bieden wij niet minder dan 150 juridische e-books aan, bovenop de beschikbare juridische tijdschriften in onze Documentatiedienst.

Onze catalogus is ook aangevuld met artikels van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid en van de Archives of Public Health.