print

Voornaamste activiteiten van de Algemeen ondersteunende diensten in 2014

De Algemeen ondersteunende diensten van het RIZIV ondersteunen de 5 kerndiensten.
De stafdiensten bieden een strategische ondersteuning en de Dienst interne audit doet voorstellen voor de verbetering van onze werkprocessen.

Op deze pagina:


Onze opdrachten

De Algemene diensten
De Algemene diensten zijn onder meer bevoegd voor de human resources, de financiën (onder andere de bijzondere inkomsten), de geschillen, de informatica. Zij zorgen voor de vertaling, de documentatie, het onthaal van de bezoekers, het onderhoud van de gebouwen, het economaat, de verzending, de drukkerij, ons bedrijfsrestaurant.

De stafdiensten
De Communicatiecel, de Moderniseringscel en de Cel datamanagement zijn stafdiensten. Samen met de HR-coördinatoren en de IT-coördinatoren bieden ze een strategische ondersteuning aan het management en de kerndiensten De informatieveiligheidsdienst en de Preventiedienst waarborgen de veiligheid van de medewerkers, van de gegevens en van de gebouwen.

De Dienst interne audit
De Dienst interne audit is een onafhankelijke, objectieve en competente partner van ons management, onze medewerkers en onze beheerders in het proces van permanente verbetering.

Meer weten over onze structuur

Onze publicaties

In 2014 hebben we de volgende publicaties uitgegeven: