print

De Algemeen ondersteunende diensten

De medewerkers van onze Algemeen ondersteunende diensten (AOD) hebben alvast één ding gemeen: ze geven (strategische) ondersteuning aan onze 5 kerndiensten. De AOD hebben diverse taken en worden aangestuurd door een directeur.

Op deze pagina:

Welke diensten?

 

 

 

Welke taken?

  • Onze AOD zijn onder meer bevoegd voor de human resources, de financiën (onder andere de bijzondere inkomsten), de geschillen, digitale oplossingen, de communicatie, strategische ondersteuning en databeheer. 
  • Samen met de FOD Volksgezondheid en FAGG beheren we One Facility Management of 1FM, de overkoepelende facilitaire dienst die ten dienste staat van de 3 organisaties. Zij zorgen voor de vertaling, de documentatie, het onthaal van de bezoekers, het onderhoud van de gebouwen, het economaat, de verzending, de drukkerij, het bedrijfsrestaurant, de beveiliging, de logistiek, enz.
  • De Dienst interne audit, Preventiedienst en Dienst informatieveiligheid zijn onafhankelijke, objectieve en competente partners van ons management en onze medewerkers.

Contacten

Communicatiedienst

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be