print

Voornaamste activiteiten van de Dienst voor uitkeringen in 2014

We beheren het luik ‘uitkeringen’ van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Op deze pagina:


Onze opdrachten

  • Wij leggen de voorwaarden vast waaraan moet worden voldaan om een uitkering te ontvangen in geval van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, geboorte, adoptie of werkverwijdering. Wij stellen ook de regels vast om het bedrag van die uitkeringen te berekenen.
  • Wij beheren de invaliditeitsdossiers.
  • We geven financiële steun aan arbeidsongeschikte personen die opnieuw willen werken en die daarvoor een programma volgen van socioprofessionele rehabilitatie of heroriëntering.

Meer lezen over onze opdrachten

Onze statistieken

Raadpleeg de statistieken over de uitkeringen 2012-2013. De statistieken voor 2014 zullen in augustus 2015 beschikbaar zijn.

Onze reglementering

Onze Informatiebladen hernemen de belangrijkste wijzigingen van de reglementering in 2014:

Onze publicaties

Hierbij onze publicaties van 2014: