print

3 kerncijfers van onze Dienst voor administratieve controle in 2014

68 sociaal inspecteurs en controleurs, 78 landsbonden en ziekenfondsen, 16.269 vaststellingen van fouten en overtredingen: 3 kerncijfers van onze Dienst voor administratieve controle in 2014.

Op deze pagina:


68 sociaal inspecteurs en controleurs

In 2014 telde onze Dienst voor administratieve controle 43 sociaal inspecteurs, belast met het controleren van de ziekenfondsen en het bestrijden van de sociale fraude en 25 sociaal controleurs, belast met het voeren van meer specifieke operaties tegen zwartwerk.

78 landsbonden en ziekenfondsen

In 2014 heeft onze Dienst voor administratieve controle zijn informatie- en controleopdracht voor de 7 landsbonden en 71 ziekenfondsen in België voortgezet. Het doel: een correcte toepassing van de reglementering van de geneeskundige verzorging en uitkeringen en een gelijke behandeling van alle sociaal verzekerden.

16.269 vaststellingen van fouten en overtredingen

In 2014 hebben de controles die onze sociaal inspecteurs uitvoerden in de ziekenfondsen en in het kader van de strijd tegen de sociale fraude, geleid tot 16.269 vaststellingen van fouten en overtredingen.

 

Meer informatie over de 3 kerncijfers vindt u in het activiteitenverslag 2014 van de DAC.