print

3 kerncijfers voor onze Dienst voor Geneeskundige Verzorging in 2014

74 % elektronische stemmen tijdens de medische verkiezingen, 80.537 zorgtrajecten en 100.744.899 raadplegingen van de verzekerbaarheid: dit zijn de 3 kerncijfers van onze Dienst voor Geneeskundige Verzorging voor 2014.

Op deze pagina:


74 % elektronische stemmen tijdens de medische verkiezingen

Tijdens de vorige medische verkiezingen in 2014 hebben 12.836 artsen elektronisch gestemd, wat overeenstemt met 74 % van de geregistreerde stemmen.

Om de 4 jaar worden er op basis van de medische verkiezingen vertegenwoordigers van de artsen in de organen van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV aangewezen (Verzekeringscomité, Nationale commissie artsen-ziekenfondsen, enz.).
Sinds 2010 kan er op 2 manieren worden gestemd, op papier of elektronisch. In 2010 had slechts 19 % van de artsen ervoor gekozen om elektronisch te stemmen.

Medische verkiezingen – resultaten 2014

80.537 zorgtrajecten

80.537. Dat is het totale aantal geregistreerde zorgtrajecten op 31 december 2014:

  • 49.065 voor type 2-diabetes
  • 31.472 voor chronische nierinsufficiëntie.

De balans is positief voor de zorgtrajecten: verbetering van de zorgkwaliteit, tevredenheid van de patiënten, succes van de gegevensverzameling. Met als resultaat dat de zorgtrajecten "type 2-diabetes" en "chronische nierinsufficiëntie" worden voortgezet.

100.744.899 raadplegingen van de verzekerbaarheid

100.744.899. Dat is het aantal raadplegingen van de verzekerbaarheidsgegevens via het netwerk MyCareNet.

De SIS-kaart verdwijnt in 2014 als drager van de verzekerbaarheidsgegevens. Om de geactualiseerde verzekerbaarheidsgegevens van hun patiënten te raadplegen, beschikken de zorgverleners voortaan over een nieuwe dienst via MyCareNet (via hun softwareprogramma of via de portaalsite - met uitzondering van sommige sectoren).

Het succes van die dienst neemt gestaag toe: Het aantal raadplegingen per maand is van 7,7 miljoen in januari 2014 tot meer dan 10 miljoen in december 2014 gestegen.

Zorgverleners - Toegang tot de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënten