print

3 markante feiten van de Algemeen Ondersteunende Diensten in 2014

Een belangrijk colloquium over het thema "Geneeskundige verzorging en uitkeringen", het certificaat ISO 27001 voor het beheer van de informatieveiligheid en het kwaliteitslabel SMILEY voor onze controle op de hygiëne in ons bedrijfsrestaurant: 3 markante feiten voor de Algemeen ondersteunende diensten van het RIZIV in 2014.

Op deze pagina:


Colloquium "Geneeskundige Verzorging en Uitkeringen"

In het kader van het 50-jarig bestaan van het RIZIV hebben we in samenwerking met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) een colloquium voor de magistraten georganiseerd met als titel "Geneeskundige Verzorging en Uitkeringen".

Dankzij die ontmoeting konden de verschillende actoren die de wetgeving betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen toepassen, een concreet inzicht krijgen in de situaties waarmee elk van de partijen wordt geconfronteerd.

Het was de bedoeling om bij die gelegenheid de weg te effenen voor een nieuwe doctrine inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Vrij weinig auteurs wagen het immers om in hun juridische analyses onderwerpen over de verzekering aan te snijden.

Naar aanleiding van het colloquium hebben wij een buitengewoon nummer van ons Informatieblad uitgegeven. Dat omvat:

  • het verslag en de conclusies van het colloquium
  • de originele bijdragen over de thema's die tijdens het colloquium zijn behandeld.

De veiligheid van de informatie die we behandelen garanderen (ISO 27001)

In 2014 heeft ons systeem voor het beheer van de informatieveiligheid de het internationale certificaat ISO 27001 gekregen. Dit beheerssysteem waarborgt:

  • de vertrouwelijkheid
  • de integriteit
  • de beschikbaarheid van alle gegevens die wij verwerken

Hiermee verbinden wij ons er ook toe om dit beheersysteem voortdurend te verbeteren.
Wij houden rekening met de kansen en de risico's die samenhangen met de evolutie van de technologieën, de wetgeving of van andere omgevingsfactoren.

Ons beleid inzake informatieveiligheid

De voedselveiligheid garanderen in ons bedrijfsrestaurant (label SMILEY)

Het kwaliteitslabel SMILEY levert het bewijs dat wij een geloofwaardig systeem hebben ingevoerd om de hygiëne te controleren. Wij hebben het voor de 2e keer ontvangen in 2014.

De belangrijkste doelstelling van onze grootkeuken is de gevaren te beheersen die verbonden zijn aan de voedselveiligheid om te garanderen dat elk voedingsmiddel veilig is op het ogenblik waarop het door onze medewerkers wordt geconsumeerd.

Om die doelstelling te bereiken, hebben wij ons geschikt naar de vereisten van een systeem van zelfcontrole waarbij de huidige wetgeving en de richtlijnen van het FAVV worden nageleefd.