print

Voornaamste activiteiten van de Dienst voor administratieve controle in 2015

We controleren en garanderen de toepassing van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU-verzekering) door de verzekeringsinstellingen en de sociaal verzekerden.

focus     image
We controleren en garanderen de toepassing van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU-verzekering) door de verzekeringsinstellingen en de sociaal verzekerden.


 

Onze opdrachten

  • We waken erover dat de verzekeringsinstellingen de reglementering van de GVU-verzekering correct en uniform toepassen.
  • We controleren of de verzekeringsinstellingen de financiële middelen van de GVU-verzekering goed besteden.
  • We bestrijden sociale fraude.
  • We garanderen de toegang van de sociaal verzekerden tot de GVU-verzekering.
  • We garanderen een gelijke behandeling van elke sociaal verzekerde.

Lees meer over onze opdrachten

Onze statistieken

Raadpleeg ons overzicht van de statistieken 2015 in ons activiteitenverslag (publicatie gepland in juli 2016).

Onze reglementering

Onze Informatiebladen hernemen de belangrijkste wijzigingen van de reglementering in 2014:

Onze publicatie

Raadpleeg ons activiteitenverslag 2015 (publicatie gepland in juli 2016).