print

Het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers/werklozenHet re-integratietraject beoogt de terugkeer naar de arbeidsmarkt van arbeidsongeschikt erkende werknemers/werklozen. Daarbij staat een nauwe samenwerking centraal tussen de werknemer/werkloze, de adviserend arts, de behandelend arts en de bedrijfsarts.
 

 

Wat is er nieuw?

Op 1 december 2016 traden er nieuwe maatregelen in werking (K.B. van 08.11.2016) om arbeidsongeschikte werknemers/werklozen te begeleiden en te ondersteunen bij het opstarten van een zogenoemd ‘socioprofessioneel re-integratietraject’.

Let wel: Zo’n traject opstarten is enkel mogelijk als de betrokken persoon nog voldoende restmogelijkheden heeft om te werken en voor zover het werk verenigbaar is met zijn gezondheidstoestand.

Vanaf wanneer kan iemand instappen in een re-integratietraject?

Een werknemer/werkloze die arbeidsongeschikt erkend is

  • vanaf 1 januari 2016, kan ten vroegste instappen op 1 januari 2017
  • vóór 1 januari 2016, kan ten vroegste instappen op 1 januari 2018.


Hoe komt men tot een re-integratietraject?

Binnen 2 maanden na de aangifte van de arbeidsongeschiktheid door de betrokken persoon zal de adviserend arts voor hem nagaan:

  • of een traject al dan niet mogelijk is
  • of hij gebonden is door een arbeidsovereenkomst: het traject verloopt namelijk anders voor wie een arbeidsovereenkomst heeft.

Hoe verloopt een traject met arbeidsovereenkomst?

Als de betrokken persoon een arbeidsovereenkomst heeft en de adviserend arts re-integratie mogelijk acht in de onderneming van die persoon, dan zal de adviserend arts hem doorverwijzen naar de preventieadviseur-bedrijfsarts. Die zal dan het re-integratietraject in de onderneming uitwerken, samen met de werkgever.

Hoe verloopt een traject zonder arbeidsovereenkomst?

Als de betrokken persoon geen arbeidsovereenkomst heeft en de adviserend arts re-integratie mogelijk acht, dan zal de adviserend arts het re-integratietraject zelf uitwerken.

Het re-integratietraject kan dan bestaan uit beroepsherscholing (rehabilitatie of heroriëntatie) of aangepast werk bij een – per definitie – nieuwe werkgever.

De adviserend arts zal in de eerste plaats de betrokkene uitnodigen voor een medisch-sociaal onderzoek. Tijdens dat onderzoek zal hij de mogelijkheden tot re-integratie bespreken met hem.

De adviserend arts stelt 4 weken na dat onderzoek een plan op met een concreet voorstel tot re-integratie. Hij bespreekt dat met de betrokkene en na akkoord ondertekenen beiden het plan.

Meer info

K.B. van 08.11.2016 (B.S. van 24.11.2016) dat het GVU-besluit wijzigt