print

De voornaamste activiteiten van het Fonds voor de medische ongevallen in 2017

Het Fonds voor de medische ongevallen zat ook in 2017 niet stil! Het behandelde een flink pak dossiers en betaalde een aantal vergoedingen uit en nam een aantal initiatieven om de behandeling van de dossiers te versnellen.Het Fonds voor de medische ongevallen zat ook in 2017 niet stil! Het behandelde een flink pak dossiers en betaalde een aantal vergoedingen uit en nam een aantal initiatieven om de behandeling van de dossiers te versnellen.

Behandelen van aanvragen en uitbetalen van vergoedingen

Tekst 1 In 2017:

  • ontving het FMO maandelijks een vijftigtal nieuwe aanvragen
  • betaalde het FMO 46 vergoedingen uit.

Sinds het bestaan van het FMO waren er eind december 2017 al 4273 aanvragen ingediend. In het kader van de kosteloze en laagdrempelige procedure onderzoekt het FMO alle dossiers die het ontvangt, want er bestaat geen ontvankelijkheidsdrempel voor het indienen van een adviesaanvraag.

Er is over alle aanvragen sinds het ontstaan van het FMO een 50/50 verdeling voor 2017 is de verdeling 2/3 Nederlandstalige en 1/3 Franstalige aanvragen, er was slechts 1 aanvraag in het Duits. 

Uitbreiding van de personeelsformatie en het netwerk van experten

Ondanks de aanhoudende inspanningen van het FMO-team, is er toch een grote vertraging in de verwerking van de dossiers. Vooral ‘fase 2’ van de verwerking duurt nog te lang: het medisch en juridisch onderzoek van het dossiers, op basis waarvan het FMO advies kan geven.

In 2017 werden opnieuw belangrijke inspanningen gedaan om de personeelsformatie (juristen en artsen) te vervolledigen en een beroep te doen op bureaus van externe juridische en medische experten.
Begin 2017 gebeurden de gunningen in het  kader van de in 2016 gepubliceerde lastenboeken, zowel voor medische experten als voor juridische experten en advocaten.

De prioriteit van dossier bepalen op basis van de schade

Medio 2017 besloten we tot  een meer schadegerichte aanpak waarbij voor aanvragen waarin geen indicaties van de ernstgraad zijn, te opteren voor een eenvoudiger proces.

Bovendien zullen we prioriteit geven aan dossiers met zeer ernstige schade.

Meer informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen