print

CASCADA, de nieuwe informaticatoepassing van onze Dienst voor administratieve controle

Sinds enkele jaren ondergaat het RIZIV een digitale metamorfose. Na de IDES-toepassing van de Dienst voor uitkeringen was het de beurt aan de Dienst voor administratieve controle (DAC) om in 2017 de overstap te maken naar het elektronisch beheer van de dossiers met de CASCADA-toepassing.Sinds enkele jaren ondergaat het RIZIV een digitale metamorfose. Na de IDES-toepassing van de Dienst voor uitkeringen was het de beurt aan de Dienst voor administratieve controle (DAC) om in 2017 de overstap te maken naar het elektronisch beheer van de dossiers met de CASCADA-toepassing.

​Waarvoor gebruiken we de CASCADA-toepassing?

Met de CASCADA-toepassing kunnen we de DAC-dossiers elektronisch en globaal beheren: in de toekomst zullen we alle werkprocessen van de DAC op een geïnformatiseerde manier beheren.

CASCADA maakt deel uit van het digitale transformatieproces waarvoor ons instituut heeft gekozen met het oog op de verhuis in 2020 naar een gebouw dat we delen met de FOD Volksgezondheid en het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). Dat Cohabitat-project past in het bredere redesignprogramma van de gezondheidszorgadministraties.

In het nieuwe gebouw zal de digitalisering de samenwerking tussen de diensten vergemakkelijken en meer mobiliteit bieden aan de medewerkers.

Welke voordelen biedt de CASCADA-toepassing?

We vestigen de aandacht op de 5 van de pluspunten:

  • CASCADA verhoogt de efficiëntie van onze diensten voor onze externe partners en de sociaal verzekerden:  we kunnen elektronisch communiceren met hen en de dossiers vlugger verwerken.
  • CASCADA houdt ook voordelen in voor onze medewerkers: een optimalisering van onze werkprocessen, een beperking van de manuele en logistieke taken en een vlottere samenwerking tussen onze diensten, enzovoort.
  • CASCADA verbetert de informatieveiligheid door oplossingen te bieden voor een reeks potentiële risico's. Ons instituut levert immers de nodige inspanningen op het vlak van de informatieveiligheid en is ISO27001-gecertificeerd.
  • CASCADA biedt de mogelijkheid om te besparen op papier, printproducten, kasten, archiefruimte, transport en verzending.
  • CASCADA evolueert en houdt rekening met potentiële nieuwe behoeften als gevolg van een nieuwe reglementering, een nieuw werkproces, een nieuw model voor externe briefwisseling, ...

Hoever staan we vandaag met CASCADA?

Sinds februari 2017 is de CASCADA-toepassing in gebruik in de afdeling "Sociale Controle" van de DAC.

De toepassing is het resultaat van meer dan 2 jaar intensief werk van talrijke medewerkers van de DAC en onze ICT-dienst.

Gedurende die 2 jaar hebben we alle processen van deze afdeling opgelijst, gedocumenteerd en in detail geanalyseerd. Die procesdocumentatie diende als basis voor de ontwikkeling van de informaticatoepassing. Bovendien hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze werkprocessen te optimaliseren.

In 2017 ontwikkelden we ook een module van de CASCADA-toepassing voor de "Juridische dienst" van de DAC.

Hoe ziet de toekomst van CASCADA eruit?

CASCADA is een grootschalig project. Daarom neemt de ontwikkeling ervan meerdere jaren in beslag:

  • Eind 2018 zal CASCADA in gebruik worden genomen voor de processen van de afdeling "Controle van de V.I.'s" van de DAC. Het intensieve voorbereidend werk, waarbij heel wat medewerkers van de afdeling betrokken zijn, is al sinds 2017 aan de gang.
  • Daarna zullen ook de processen van de “Directie controle en beheer van de toegankelijkheidsgegevens” van de DAC moeten worden gedigitaliseerd voor de verhuizing van ons Instituut.