print

Zorgverleners informeren en de impact meten: een aanvullende strategie van DGEC, naast controleDe controle bij zorgverleners maakt een belangrijk deel uit van de activiteiten van onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC). Daarnaast richt die dienst zich steeds meer op informatie en preventie. In 2018 heeft de DGEC een studie uitgevoerd naar de impact van een informatiecampagne.

Noodsupplementen tijdens weekendoverleg met huisartsen.

Nomenclatuurcodenummer 102410 is een bijkomend honorarium dat de huisarts attesteert voor raadplegingen op zaterdag en zondag. Dit codenummer mag onder 2 voorwaarden worden geattesteerd: de zorg aan de patiënt moet dringend zijn en kan niet worden uitgesteld. Tijdens de vrije raadpleging of op afspraak op zaterdag mag het dus niet worden geattesteerd.

Onze DGEC werkt in 3 stappen:

 1. Analyse van de cijfers
  In 2015 stelt de DGEC vast dat de attestering van nomenclatuurcodenummer 102410 sterk is toegenomen.  Na een grondigere analyse blijkt dat in 2015 77 huisartsen minstens 750 raadplegingen op zaterdag hebben geattesteerd, waarvan meer dan 20 % gepaard ging met de attestering van codenummer 102410, en dit terwijl ze niet van wacht waren. Een dergelijk aantal spoedeisende gevallen lijkt niet realistisch.
 2. Informatie- en preventiecampagne
  De DGEC beslist om een informatie- en preventiecampagne te lanceren. In februari 2016 heeft de dienst een brief aan die 77 huisartsen gestuurd om hen te herinneren aan de reglementering. 
  Verschillende huisartsen antwoorden dat zij niet op de hoogte waren van die reglementering en dat ze onmiddellijk ophouden met het cumuleren van de attesteringen.
  Een nieuwe actiepunt van de DGEC leek dus nodig, namelijk het meten van de impact van de informatieactie.
 3. Impactmeting
  De DGEC heeft in 2018 de impact van de briefwisseling gemeten waarbij het aantal attesteringen van de 77 huisartsen respectievelijk werd vergeleken voor het jaar dat aan de verzending voorafging en voor het jaar dat daarop volgde. Voor de attesteringen werd een daling van 81 % vastgesteld, wat overeenstemt met een daling van 261.000 euro van het toegekende budget.

Voorschriften van lumbosacrale orthesen

Deze nieuwe manier om analyses uit te voeren en de impact te meten heeft zijn nut bewezen.  De DGEC heeft een 2e impactmeting uitgevoerd, deze keer op het gebied van de voorschriften van lumbosacrale orthesen.
De grootste voorschrijvers ontvingen een brief waarin hen werd gevraagd meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van hun voorschriften die soms te weinig informatie bevatten, wat leidde tot de aflevering van een dure, maar niet-aangepaste orthese.
Op basis van een eerste gedeeltelijke impactmeting kon in 2017 al een daling van de uitgaven met 1.625.000 euro worden vastgesteld, met een verbetering van de kwaliteit.

Analyse, informatiecampagne en impactmeting: de nieuwe perspectieven voor de DGEC

Deze nieuwe beleidslijnen die op preventie, impactmeting en keuze van de acties op basis van eerder behaalde resultaten zijn gebaseerd, bepalen de nieuwe perspectieven voor de werking van de DGEC, die verder gaat dan het uitvoeren van controles.

Meer informatie

Wat zijn de missies van de DGEC?

 

 

 

Francis COLLA, arts-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Jaarverslag 2018