print

MORSE-rapport

Jaarlijks analyseren we de uitgaven voor vergoedbare farmaceutische specialiteiten.
De publicatiereeks heet ‘MORSE-rapport’. De MORSE-rapporten zijn beschikbaar vanaf 2008.

Uitgever
B. Collin
Publicatietype
Rapport
Thema's
Geneesmiddelen (terugbetaling)

Wat is het MORSE-rapport?

Het ‘Monitoring Of Reimbursement Significant Expenses’-rapport (afgekort: MORSE-rapport) analyseert en volgt de uitgaven op in:

  • openbare apotheken
  • ziekenhuizen.

Op welke gegevens is het MORSE-rapport gebaseerd?

We gebruiken voor dit rapport onze databanken over geneesmiddelen die afgeleverd zijn in:

Wat is de doelstelling van het MORSE-rapport?

Het MORSE-rapport:

  • bespreekt de waargenomen evoluties in de voornaamste geneesmiddelenklassen
  • evalueert de financiële weerslag van beleidsmaatregelen
  • poogt een voorspelling van de uitgaven te doen.

Doel van het rapport is een basis leggen voor reflectie en discussie.

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be