print

Statistieken over geneesmiddelen afgeleverd in openbare apotheken (Farmanet)

Jaarlijks gaan er in België meer dan 100 miljoen vergoede geneesmiddelenverpakkingen over de toonbanken van openbare apotheken. Dankzij de databank Farmanet krijgen wij een goed zicht op die enorme hoeveelheid geneesmiddelen. Voor wetenschappelijke of onderwijskundige doeleinden kunt u bij ons gegevens aanvragen.

Op deze pagina:

Wat is Farmanet?

Farmanet is een databank met gegevens over de farmaceutische verstrekkingen die de openbare apotheken afleveren en die de verplichte ziekteverzekering vergoedt.

Openbare apotheken zijn apotheken die opengesteld zijn voor het ‘grote publiek’ (in tegenstelling tot bv. ziekenhuisapotheken). Iedereen kan er dus terecht.

Er zijn gegevens over:

 • farmaceutische specialiteiten (geneesmiddelen geproduceerd door de farmaceutische industrie)
 • magistrale bereidingen (geneesmiddelen die de apotheker zelf maakt op basis van een voorschrift)
 • verschillende honoraria (wachthonoraria, honoraria voor afleveren van methadon, zuurstof, enz.)
 • medische voeding (speciaal samengesteld voedsel voor mensen met bepaalde ziektebeelden, (het risico op) ondervoeding of rondom een operatie)
 • verstrekkingen in het kader van zorgtrajecten diabetes en chronische nierinsufficiëntie (strips en lancetten, bloedglucosemeter, bloeddrukmeter)

Belangrijk! Farmanet bevat geen gegevens over:


Op welke vragen geeft Farmanet een antwoord?

Een greep uit de vragen waarop Farmanet een antwoord kan geven:

 • Welke verstrekking heeft de arts of tandarts voorgeschreven? (o.a. het verpakkingsnummer, het terugbetalingsbedrag)
 • Aan welke patiënt heeft de arts of tandarts de verstrekkingen voorgeschreven? (o.a. de geanonimiseerde code van de patiënt, het geslacht en de leeftijd van de patiënt)
 • Welke arts of tandarts heeft de farmaceutische verstrekking voorgeschreven? (o.a. het specialisme van de arts)


Waarvoor gebruiken wij de Farmanetgegevens?

Via de Farmanetgegevens willen wij in de eerste plaats artsen en tandartsen informeren over hun voorschrijfgedrag en over dat van de groep voorschrijvers waarvan ze deel uitmaken (bv. artsen van een bepaald specialisme). Op die manier kunnen zij hun eigen voorschrijfgedrag vergelijken met dat van collega’s.

Enkele belangrijke realisaties dankzij Farmanet:


Hoe komen de gegevens in Farmanet terecht?

De gegevens die uiteindelijk in Farmanet terechtkomen, doorlopen de volgende gegevensstroom:

 1. De apotheker in de openbare apotheek leest de volgende zaken in:
  • het geneesmiddelenvoorschrift (gegevens over de arts of tandarts)
  • het eID (gegevens over de patiënt)
  • de geneesmiddelenverpakking (gegevens over het geneesmiddel).
 2. De tariferingsdiensten verzamelen al deze gegevens die zij maandelijks ontvangen van de aangesloten openbare apotheken.
 3. De verzekeringsinstellingen verzamelen al de gegevens van de aangesloten rechthebbenden die zij maandelijks van de tariferingsdiensten krijgen.
 4. Het RIZIV zamelt driemaandelijks al deze gegevens van de verzekeringsinstellingen in.


Hoe kunt u Farmanetgegevens aanvragen?

Voor wetenschappelijke of onderwijskundige doeleinden kunt u Farmanetgegevens aanvragen. Wij zullen dan samen met het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG) onderzoeken of wij uw aanvraag kunnen goedkeuren.

De aanvraagprocedure is vereenvoudigd en verloopt via elektronische weg:

 1. U stuurt een elektronische versie van het ingevulde formulier naar farmanet@riziv-inami.fgov.be
 2. Wij onderzoeken uw aanvraag.
  • Keuren wij uw aanvraag goed? Dan vragen wij u om een overeenkomst te ondertekenen waarin wij het kader schetsen waarbinnen u de gegevens mag gebruiken.
  • Keuren wij uw aanvraag niet goed? Dan laten wij u dat zo snel mogelijk weten.
 3. Enkel als wij uw aanvraag goedkeuren: U ondertekent de overeenkomst en stuurt ze naar ons op.
 4. Enkel als wij uw aanvraag goedkeuren: Wij sturen u de gegevens zo snel mogelijk op.


Handleiding over Farmanet

Er is een handleiding over Farmanet:

Raadpleeg deze handleiding als u meer wilt weten over:

 • welke gegevens we inzamelen
 • de manier waarop we die gegevens inzamelen
 • welke gegevens van andere databanken we linken met de Farmanetgegevens om performanter gebruik te kunnen maken van Farmanet.

In de handleiding vindt u ook enkele voorbeelden van statistieken die we met Farmanet kunnen maken.

Auteur
RIZIV
Thema's
Geneesmiddelen (terugbetaling)

Contacten