Reglementering verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen

Hierna vindt u linken naar de reglementaire teksten over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Let op, de bijwerking van de databank DOCLEG en de PDF-teksten gebeurt niet gelijktijdig. De datum van bijwerking kan tijdelijk verschillend zijn

 

Databank Reglementering DOCLEG

Open DOCLEG
Toelichting DOCLEG 

Databank met zoekmodule met de reglementaire teksten van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (behalve de nomenclatuur en reglementaire teksten over geneesmiddelen). De databank wordt constant bijgewerkt.

De reglementaire basisteksten van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

  • Gecoördineerde wet van 14 juli 1994: in de databank docleg en in pdf-formaat : bijgewerkt op 1/9/2020 tot het staatsblad van 18/6/2020
  • Koninklijk besluit van 3 juli 1996: in de databank docleg en in pdf-formaat : bijgewerkt op 12/03/2020 tot het staatsblad van 14/02/2020
  • Verordening geneeskundige verzorging van 28 juli 2003: in de databank docleg en in pdf-formaat  - bijlagen bij de verordening : verordening geneeskundige verzorging van 28 juli 2003 bijgewerkt op 26/05/2020, tot het staatsblad van 24/04/2020 ed.1
  • Verordening uitkeringen van 16 april 1997: in de databank docleg en in pdf-formaat : bijgewerkt op 16/03/2020 tot het staatsblad van 14/03/2020 - ed.2

Nomenclatuur

Farmaceutische specialiteiten (PDF-formaat)

Deze teksten en databank zijn een hulpmiddel maar vervangen niet de reglementaire teksten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad die als enige rechtsgeldig zijn

 

 

Contacten

Laatst aangepast op 01 september 2020