print

De engagementen van de federale administraties

De engagementen van het RIZIV als federale administratie op vlak van transparantie, kwaliteit van informatie, duidelijkheid van teksten en behandeltermijnen en beschikbaarheid van onze diensten.

Op deze pagina:

Transparantie

Via onze website, sociale media, enz., garanderen we de transparantie van: 

 • informatie 
 • diensten 
 • procedures 

Kwaliteit van de informatie en duidelijkheid van de teksten

Onze informatie: 

 • is correct 
 • is betrouwbaar  
 • wordt regelmatig bijgewerkt 

Ons taalgebruik is: 

 • duidelijk 
 • precies 
 • begrijpelijk 

Onze medewerkers worden opgeleid op het gebied van de leesbaarheid van hun teksten.

Termijnen

De antwoord- of behandeltermijnen zijn vastgelegd in de wetgeving 

U kunt altijd nagaan welke termijn voor u van toepassing is.

Beschikbaarheid

Service Center Gezondheid

 • Telefoon 
  • +32 2 524 97 97 (normaal tarief)  
  • Elke werkdag, van 8 u. tot 13 u.
 • Contactformulier 
 • Brief: Galileelaan 5/2 – 1210 Brussel

Social media

Meer specifieke contactinfo: contactpagina

De procedures zijn automatisch waar mogelijk: u hoeft dus zelf niets te doen

Sommige van onze diensten zijn hoofdzakelijk digitaal. Bvb ProGezondheid of andere webtoepassingen.

U heeft er toegang toe:

 • 24u op 24
 • 7 dagen op 7 

We stellen uw gebruiksgemak voorop bij de ontwikkeling van onze online toepassingen.

We bieden ondersteuning bij het gebruik van onze digitale toepassingen.
We luisteren naar uw specifieke situatie. 
In de mate van het mogelijke antwoorden we via het kanaal dat u verkiest. 
We gebruiken gegevens die reeds beschikbaar zijn bij andere publieke diensten (volgens de Only Once-wetgeving) 
We verwijzen u door naar de bevoegde dienst indien uw verzoek niet onder onze bevoegdheid valt.
Onze diensten zijn steeds in evolutie. 
Uw feedback wordt gebruikt om de diensten te verbeteren.