print

Maximaal toegestaan inkomen voor een toegestane beroepsactiviteit tijdens uw arbeidsongeschiktheid

Op deze pagina:


Als zelfstandige in arbeidsongeschiktheid kunt u tegelijkertijd uw arbeidsongeschiktheidsuitkering en een inkomen uit een toegestane beroepsactiviteit ontvangen. Daarbij moet u echter cumulatieregels naleven.

Het ziekenfonds houdt rekening met het nettobelastbaar beroepsinkomen. Het nettobelastbaar beroepsinkomen is gelijk aan het brutobedrag van de uit de toegestane beroepsactiviteit verworven winst, baten of bezoldigingen verminderd met de beroepskosten en (enkel als het gaat om een zelfstandige activiteit) de beroepsverliezen.

Maximaal toegestaan inkomen dat u ontvangt voor een toegestane beroepsactiviteit tijdens uw arbeidsongeschiktheid, per jaar
(in EUR):

Jaarlijks plafond van toepassing vanaf inkomens van het dienstjaar 2024 (in EUR): 22.628,36 EUR

Jaarlijks plafond van toepassing vanaf inkomens van het dienstjaar 2023 (in EUR): 22.184,19 EUR

Jaarlijks plafond van toepassing vanaf inkomens van het dienstjaar 2022 (in EUR): 20.093,71 EUR

Jaarlijks plafond van toepassing vanaf inkomens van het dienstjaar 2021 (in EUR): 19.313,42 EUR

Jaarlijks plafond van toepassing vanaf inkomens van het dienstjaar 2019 tot 2020 (in EUR): 18.934,42 EUR

Jaarlijks plafond van toepassing vanaf inkomens van het dienstjaar 2018 (in EUR): 18.562,28 EUR

Jaarlijks plafond van toepassing vanaf inkomens van het dienstjaar 2017 (in EUR): 18.198,72 EUR

Jaarlijks plafond van toepassing voor inkomens van dienstjaren van 2013 tot 2016 (in EUR): 17.842,02 EUR

Jaarlijks plafond van toepassing voor inkomens van dienstjaren van 2008 tot 2012 (in EUR): 17.149,19 EUR

 

 

Contacten

Bedragen van de uitkeringen - Dienst uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be

​Openingsuren van maandag tot vrijdag, van 9u tot 12u