print

Continuïteit van de zorg door verstrekkers van implantaten: verstrekkingen en terugbetaling in de context van de COVID-19-crisis

We willen de zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit ook tijdens de COVID-19-crisis garanderen, uiteraard met respect voor de regels voor fysieke afstand. Daarom passen we bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan voor de terugbetaling van verstrekkingen die verstrekkers van implantaten afleveren (cf Lijst van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen en revalidatieovereenkomst implanteerbare hartdefibrillatoren).

Die uitzonderlijke maatregelen zijn van toepassing vanaf 1 maart 2020 en eindigen op 31/01/2023.

Op deze pagina:


Concreet passen we aan:

 • De Leeftijdsgebonden vergoedingsvoorwaarden
 • De termijnen voor het invullen van de elektronische registers
 • De termijnen voor de opvolging van behandeling na implantatie
 • De termijnen voor het aanvragen van een volgnummer
 • De termijnen in de lijst voor het indienen van verslagen
 • De termijnen van de tijdelijke tegmoetkoming voor  mitralisklepregurgitatie (BKT)
 • De geldigheidstermijn van de voorschriften voor ambulante invasieve medische hulpmiddelen
 • De geldigheidtermijn van de akkoorden
 • De regels rond de documenten die moeten voorgelegd worden aan een RIZIV-orgaan
 • De termijnen om de gegevens te registeren voor implanteerbare hartdefibrillatoren
 • De termijnen om een hartdefibrillator te implanteren, na de implantatie van een resynchronisatie-elektrode.

Continuïteit in de verwerking van individuele bestanden wordt verzekerd door middel van peer review-vergaderingen en vergaderingen van het College van artsen-directeurs via teleconferentie. De beslissingstermijn wordt dus NIET verlengd om geen inbreuk te maken op de rechten van patiënten.
Om dezelfde reden wordt ook de beslissingstermijn van de adviserend arts NIET verlengd.

Meer informatie over onze maatregelen die de continuïteit van zorg door de verstrekkers van implantaten tijdens de COVID-19-periode mogelijk maken

Vragen?