print

COVID-19: U moest deze zomer onterecht betalen voor een PCR-test? Zo krijgt u deze terugbetaald

Om reizen en culturele evenementen mogelijk en toegankelijk te maken voor iedereen, kreeg iedereen die nog niet de kans had zich volledig te laten vaccineren deze zomer 2 gratis PCR-testen.

In een aantal situaties betaalden patiënten onterecht toch voor deze testen. Om dit recht te zetten, hebben we een regeling uitgewerkt met de ziekenfondsen.

Op deze pagina:

 

Een oplossing voor wie onterecht geen gratis PCR-test kreeg

Kinderen van 6 tot 17 jaar en personen die nog niet de kans hadden gekregen om zich volledig te laten vaccineren hadden afgelopen zomer recht op 2 gratis PCR-testen, uitgevoerd van 28 juni tot 30 september 2021. Op die manier wilden we reizen en culturele evenementen voor iedereen toegankelijk maken.

Om een gratis PCR-test te krijgen, moest u via de website mijngezondheid.be een “coronatest prescription code” of CTP-code aanvragen.

In een aantal situaties kan u problemen hebben ondervonden om een gratis PCR-test krijgen. Voorbeelden zijn:

 • wegens technische problemen bij het aanmaken van een geldige code
 • wegens een onterechte weigering van een terugbetaalde code in een testcentrum of laboratorium
 • wegens situaties van overmacht waarbij uw vaccinatie werd uitgesteld
 • enz.

In dat geval heeft u mogelijks onterecht een betalende test laten uitvoeren. Om dit recht te zetten, hebben we een regeling uitgewerkt met de ziekenfondsen.

Opgelet!

 • De terugbetaling bedraagt 50,44 EUR per test. Dit kan verschillen van het maximumtarief van 55 EUR dat een laboratorium of testcentrum mocht aanrekenen. In dat geval krijgt u dus niet het volledige bedrag terugbetaald.

Wat moet u doen om uw test terugbetaald te krijgen?

De regularisatieprocedure die we uitgewerkt hebben met de ziekenfondsen verschilt naargelang uw vaccinatiestatus:

 • U BENT ONDERTUSSEN VOLLEDIG GEVACCINEERD?

U krijgt uw onterecht betaalde PCR-test, uitgevoerd van 28 juni tot en met 30 september 2021 met CTP-code (ook als deze foutief betalend was), terugbetaald via uw ziekenfonds.

U vraagt de terugbetaling via het ziekenfonds op basis van:

  • de factuur van het laboratorium of testcentrum die minstens de naam van de geteste persoon en de testdatum vermeldt,
  • een betalingsbewijs van de test(en),
  • de CTP-code
  • en het bewijs van uw vaccinatiestatus 

Het vaccinatiebewijs is de manier om aan te tonen dat men de kans heeft genomen om zich volledig te laten vaccineren en in aanmerking komt voor een terugbetaalde test.

De testcodes en vaccinatiebewijzen zijn terug te vinden op mijngezondheid.be.

 • U BENT NOG NIET (VOLLEDIG) GEVACCINEERD?

In dit geval bestaan er slechts een beperkt aantal, specifieke situaties waar een gratis PCR-test u toch ten onrechte kan geweigerd zijn. Het ziekenfonds zal onderzoeken of u in aanmerking komt voor een terugbetaling van de test.

Contacteer uw ziekenfonds met volgende bewijsstukken:

  • een factuur die minstens de naam van de geteste persoon en de testdatum bevat,
  • het betalingsbewijs,
  • en de testcodes die u ontvangen heeft

Vragen?