Thema's

U vindt hier een overzicht van de hoofdthema's. Via meer info krijgt u toegang tot gedetailleerde thema's en informatie. Specifieke informatie voor bepaalde groepen van zorgverleners vindt u ook of vooral in de rubriek Professionals.

Verzorging : kosten en terugbetaling

focus image

Wat betaalt het ziekenfonds terug voor medische kosten? Info over de maatregelen voor een betere toegang tot gezondheidszorg, over verzekerbaarheid en over gezondheidzorg in het buitenland.

Meer info

 

Medische ongevallen

focus image

Slachtoffers van een medisch ongeval hebben mogelijk recht op een schadevergoeding van het Fonds voor de medische ongevallen (FMO), een van onze diensten.


Meer info

 

Zwangerschap en geboorte

focus image

Bent u werknemer of zelfstandige en krijgt u een kind? Dan kunt u verlof krijgen tijdens de zwangerschap en na de geboorte of bij de aankomst (indien adoptie)van het kind. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Meer info

 

Controle

focus image

Prestaties en betalingen van geneeskundige verzorging en uitkeringen moeten aan reglementaire voorwaarden voldoen. Zorgverleners en ziekenfondsen moeten die voorwaarden correct naleven. De controlediensten zien hierop toe.

Meer info

 

Brexit

Image représentant le Brexit
Informatie aan de Belgische en Britse burger over de gevolgen van de Brexit voor de terugbetaling van geneeskundige verzorging en het recht op een arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkering in de relaties tussen België en het Verenigd Koninkrijk.
  
​​​

Zorgkwaliteit

focus image

Verschillende maatregelen binnen de ziekteverzekering willen de kwaliteit van de verzorging verbeteren. Meer info

 

Arbeidsongeschiktheid

focus image

Werknemers, werklozen, zelfstandigen en mijnwerkers die door een ziekte of een ongeval (geen beroepsziekte of arbeidsongeval) niet meer kunnen werken, kunnen recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Meer info

 

Socioprofessionele re-integratie

focus image

Socioprofessionele rehabilitatie of heroriëntering: programma’s die arbeidsongeschikte personen de mogelijkheid bieden om competenties te verwerven of te actualiseren, met het oog op hun terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Meer info

 

Financiering van de verzekering

focus image

De inkomsten van de ziekteverzekering komen uit sociale bijdragen en rijkstegemoetkomingen, maar ook uit enkele specifieke bijdragen.Meer info

 

Laatst aangepast op 18 maart 2019