print

eGezondheid

eGezondheid staat voor het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) – en  meer bepaald internettechnologie – om de gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.

U vindt hier een overzicht van de actiepunten die al verwezenlijkt zijn en de projecten die wij beheren binnen het actieplan eGezondheid.

Op deze pagina:

Wat is er al gerealiseerd op het vlak van eGezondheid?

Digitale oplossingen voor patiënten

 • Mult-eMediatt : uw arts kan elektronisch uw attest van arbeidsongeschiktheid rechtstreeks naar uw ziekenfonds of naar Medex versturen
 • MijnGeneesmiddelen: een overzicht van uw medicatie via de online portaal MijnGezondheid of via de mobiele app
 • Het elektronisch getuigschrift of eAttest

Digitale oplossingen voor zorgverleners

 • Mult-eMediatt genereert automatisch het correcte model van het arbeidsongeschiktheidsattest op basis van de gegevens van uw patiënt
 • Het medicatieschema van uw patiënt raadplegen
 • Verplicht elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor niet-gehospitaliseerde patiënten voor artsen, tandartsen en vroedvrouwen
 • Het centraal dienstenplatform MyCareNet, uw rechtstreekse link met de ziekenfondsen, met onder andere de dienst eAttest voor het elektronisch doorsturen van getuigschriften
 • eHealthbox: de gratis en beveiligde mailbox voor beroepsbeoefenaars
 • Uw gegevens aan ons meedelen en verschillende premies & documenten beheren via ProGezondheid
 • Eenvoudige registratie van gegevens voor de terugbetaling van bepaalde medische verstrekkingen of medische hulpmiddelen via Qermid
 • Voor reumatologen: registratie patiëntengegevens voor bepaalde pathologieën  gecombineerd met een aanvraag van vergoeding geneesmiddelen via TARDIS
 • Overstap naar de verplicht elektronische procedure voor de aanvraag tot vergoeding voor exclusief in ziekenhuizen vergoedbare farmaceutische specialiteiten

Bevordering van het gebruik van digitale toepassingen door zorgverleners

Voor het gebruik van softwaretoepassingen voor patiëntendossiers en/of andere eGezondheidsdiensten betalen wij premies aan:

Telegeneeskunde en mHealth-toepassingen

We werken aan de integratie van telegeneeskunde en mHealth in ons zorgmodel. We doen dit via proefprojecten, de ontwikkeling van een validatiepiramide en een tijdelijk kader voor raadplegingen op afstand.

Onze projecten binnen het actieplan eGezondheid 2022-2024

In oktober 2022 keurde de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid het actieplan eGezondheid 2022-2024 goed. Dit actieplan bestaat uit 6 clusters van 44 onderling samenhangende projecten, waarvoor telkens een duidelijke ambitie en doelstellingen zijn afgesproken.

Als RIZIV coördineren we volgende projecten:

 • Het gebruik van eGezondheidsdiensten aanmoedigen bij zorgverleners, o.a. via premies en opleiding
 • Multidisciplinaire informatie-uitwisseling (BeSafeShare) van patiënteninformatie tussen zorgverleners en zorginstellingen
 • Het elektronisch voorschrift: zowel voor geneesmiddelen als verwijsvoorschriften
 • Het elektronisch delen van gegevens over geneesmiddelen (VIDIS)
 • Een beslissingsondersteunend platform (Clinical Decision Support) dat zorgverleners helpt om het meest geschikte onderzoek voor te schrijven
 • Een attest van arbeidsongeschiktheid elektronisch versturen (Mult-eMediatt)
 • De registratie en opslag van gezondheidsgegevens in databases vereenvoudigen, in samenwerking met Sciensano
 • Een digitaal verwijsplatform voor doorverwijzingen naar andere zorgverleners
 • Telegeneeskunde

Voor al deze projecten werken we nauw samen met verschillende instanties en partners.

Ontwikkelingen rond eGezondheid voor softwareleveranciers

De informatisering gelinkt aan eGezondheid vereist dat zorgverleners de gepaste toepassingen en software gebruiken. In sommige gevallen moet u daarom uw software en/of applicaties aanpassen.

eHealthmonitor

De eHealthmonitor is een jaarlijkse enquête bij zorgverleners en burgers, om hun kennis en gebruiksgemak te peilen van de eGezondheid-applicaties. Alle resultaten van de meest recente editie.

Contacten

​Specifieke contactgegevens vindt u in de detailpagina’s achter de linken van deze pagina.