print

De financiering van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU)

Drie bronnen financieren de sociale zekerheid: de overheid, de werkgeversbijdragen en de werknemersbijdragen (loontrekkenden, zelfstandigen, ambtenaren). 

De Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) int die inkomsten en verdeelt ze daarna over de 7 takken van de sociale zekerheid, waaronder de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU-verzekering).

Op deze pagina:


De begroting van de GVU-verzekering

Wij stellen de begroting van de GVU-verzekering vast en plaatsen daarbij de verwachte kosten/uitgaven tegenover de verwachte inkomsten/ontvangsten. Op basis daarvan maken we de nodige ramingen.

Specifieke inkomstenbronnen van de GVU-verzekering 

Naast de belangrijkste inkomstenbronnen, afkomstig uit het globaal beheer van de sociale zekerheid, heeft de GVU-verzekering ook nog een aantal specifieke inkomstenbronnen .

Contacten

​Specifieke contactgegevens vindt u in de detailpagina’s achter de linken van deze pagina.