Werknemer in arbeidsongeschiktheid ‘met persoon ten laste’: maximaal toegestane inkomsten voor de personen ten laste


Bent u werknemer of zelfstandige in arbeidsongeschiktheid en bestaat uw gezin uit meerdere personen?

Uw ziekenfonds bepaalt het bedrag  van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering op basis van uw gezinssituatie

  • ofwel ‘met persoon ten laste’
  • ofwel als ‘alleenstaande’ (of daarmee gelijkgesteld)
  • ofwel als ‘samenwonende’

Die gezinssituatie varieert volgens de grootte en de aard van de inkomsten van de andere gezinsleden.

Als u het statuut van verzekerde ‘met persoon ten laste’ hebt, dan worden de toegestane maandelijkse inkomsten van de personen die u ten laste zijn, begrensd tot de volgende bedragen (in EUR, bruto):

Tabel 1 - Plafond van toegelaten inkomens van PTL – statuut met last in 2021 (in EUR)

Plafond
van 01/01
tot 31/08
Plafond
vanaf 01/09 (*)
plafond statuut met last ​1009,84 ​1030,06

(*)  Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

Tabel 2 - Plafond van toegelaten inkomens van PTL – statuut met last in 2020 (in EUR)

​Plafond
van 01/01
tot 29/02
Plafond
vanaf 01/03(*)
tot 31/12
plafond statuut met last ​990,04 ​1009,84

(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

Tabel 3 - Plafond van toegelaten inkomens van PTL – statuut met last in 2019 (in EUR)

​Plafond
van 01/01
tot 31/12
plafond statuut met last ​990,04

Contacten

 

Laatst aangepast op 01 september 2021