Werknemer in arbeidsongeschiktheid ‘met persoon ten laste’: maximaal toegestane inkomsten voor de personen ten laste


Bent u werknemer of zelfstandige in arbeidsongeschiktheid en bestaat uw gezin uit meerdere personen?

Uw ziekenfonds bepaalt het bedrag  van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering op basis van uw gezinssituatie

  • ofwel ‘met persoon ten laste’
  • ofwel als ‘alleenstaande’ (of daarmee gelijkgesteld)
  • ofwel als ‘samenwonende’

Die gezinssituatie varieert volgens de grootte en de aard van de inkomsten van de andere gezinsleden.

Als u het statuut van verzekerde ‘met persoon ten laste’ hebt, dan worden de toegestane maandelijkse inkomsten van de personen die u ten laste zijn, begrensd tot de volgende bedragen (in EUR, bruto): 

Tabel 1 - Plafond van toegelaten inkomens van PTL – statuut met last in 2019 (in EUR)

​Plafond
vanaf 01-01
plafond statuut met last ​990,04

Tabel 2 - Plafond van toegelaten inkomens van PTL – statuut met last in 2018 (in EUR)

​Plafond
van 01.01
tot 31.08
Plafond
van 01-09 (*)
tot 31-12 ​
plafond statuut met last ​970,67 990,04​​

(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

Tabel 3 - Plafond van toegelaten inkomens van PTL – statuut met last in 2017 (in EUR)

​Plafond
van 01.01
tot 31.05
​Plafond
van 01.06 (*)
tot 31.12
plafond statuut met last 951,65​ ​970,67

(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

 

Contacten

 

Laatst aangepast op 10 december 2018