Bedrag van uw forfaitaire uitkering tijdens een periode van invaliditeit met stopzetting van onderneming


De uitkering die u als arbeidsongeschikte zelfstandige tijdens uw periode van invaliditeit met stopzetting van onderneming ontvangt, wordt forfaitair vastgesteld en varieert volgens uw gezinssituatie.

Bedrag van uw forfaitaire uitkering tijdens een periode van invaliditeit met stopzetting van onderneming, per dag(in EUR, bruto, voor een 6-dagenweekregeling):

 

Tabel 1 - Forfaitaire uitkering in invaliditeit met stopzetting van het bedrijf in 2020 (in EUR)
 
Gezinstoestand van de gerechtigde Forfaits
van 01/01
tot 29/02
Forfaits
vanaf 01/03(*)​
met gezinslast ​60,86 62,08​
alleenstaanden ​48,71 ​49,68
samenwonenden ​41,76 ​42,60

(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

 

Tabel 2 - Forfaitaire uitkering in invaliditeit met stopzetting van het bedrijf in 2019 (in EUR) 

Gezinstoestand van de gerechtigde Forfaits​
van 01/01
tot 28/02
Forfaits
van 01/03(*)
tot 30/06
Forfaits
van 01/07(**)
tot 31/12
met gezinslast ​59,85 ​60,26 ​60,86
alleenstaanden ​47,89 ​48,22 ​48,71
samenwonenden ​40,78 ​40,78 ​41,76

(*) Herwaardering van forfaits met gezinslast alleenstaanden
(**) Herwaardering van forfaits

 

Tabel 3 - Forfaitaire uitkering in invaliditeit met stopzetting van het bedrijf in 2018 (in EUR) 

Gezinstoestand van de gerechtigde ​Forfaits
van 01/01(**)
Forfaits
van 01/09(**)
tot 31/12
met gezinslast ​58,68 ​59,85
alleenstaanden ​46,96 ​47,89
samenwonenden ​39,98 ​40,78

(*) Herwaardering van forfaits met gezinslast alleenstaanden
(**) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

Contacten

 

Laatst aangepast op 28 februari 2020