Maximumbedrag van uw uitkering tijdens uw moederschapsrust (werkneemster)


Als actieve werkneemster of werkloze stemt de uitkering die u tijdens uw moederschapsrust ontvangt overeen met een percentage van uw brutoloon, al dan niet begrensd op basis van het grensbedrag van uw loon.

Dat percentage varieert: 

U bent: Uw uitkering per dag bedraagt:
Tijdens de eerste 30 dagen van uw moederschapsrust: Vanaf de 31e dag van uw
moederschapsrust:
Actieve
werkneemster
82 % van uw brutoloon per dag,
niet geplafonneerd
75 % van uw brutoloon per dag, begrensd op basis van het grensbedrag
Werkloze
werkneemster
79,5 % van uw brutoloon per dag,
begrensd op basis van het grensbedrag
75 % van uw brutoloon per dag, begrensd op basis van het grensbedrag


Maximumbedrag van de uitkering tijdens een moederschapsrust, per dag
(in EUR, bruto, voor een 6-dagenweekregeling):

Tabel 1 - Maximum uitkering voor de moederschapsrust in 2023 (in EUR)

 
Begin van de moederschapsperiode ​Maxima
vanaf 01/01
vanaf 01/01/2020 tot 31/12/2021  
79,50% 134,22
  75,00% 126,63
vanaf 01/01/2022  
​79,50% 135,70
​75,00% 128,02

 

Tabel 2 - Maximum uitkering voor de moederschapsrust in 2022 (in EUR)
 
Begin van de moederschapsperiode Maxima
van 01/01 (*) (**)
tot 28/02
​Maxima
van 01/03 (**)
tot 30/04
​Maxima
van 01/05 (**)
tot 31/07
​Maxima
van 01/08 (**)
tot 31/10
​Maxima
van 01/11 (**)
tot 30/11
​Maxima
van 01/12 (**)
tot 31/12
vanaf 01/01/2020 tot 31/12/2021  
79,50% 121,57 ​124,01 ​126,48 ​129,01 ​131,59 134,22
  75,00% 114,69 ​116,99 119,33​ ​121,71 ​124,14 126,63
vanaf 01/01/2022  
​79,50% ​​122,90 ​125,37 127,88​ ​130,43 ​133,04 135,70
​75,00% 115,95 ​118,27 120,64​ 123,05​ 125,51​ 128,02
 
(*) Nouveaux maxima pour les cas qui débutent au 01-01-2022
(**) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
 

Tabel 3 - Maximum uitkering voor de moederschapsrust in 2021 (in EUR)

Begin van de moederschapsperiode Maxima
van 01/01
tot 31/08
Maxima
van 01/09 (*)
tot 31/12
vanaf 01/01/2018 tot 31/12/2019
79,50% ​115,58 117,89​​
  75,00% ​109,03 111,22​​
vanaf 01/01/2020​ ​
​79,50% ​116,85 ​119,19
​75,00% ​110,23 112,44​​

(*)  Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

 

Contacten

 

Laatst aangepast op 20 december 2022