Maximumbedrag van uw uitkering tijdens uw moederschapsrust (werkneemster)


Als actieve werkneemster of werkloze stemt de uitkering die u tijdens uw moederschapsrust ontvangt overeen met een percentage van uw brutoloon, al dan niet begrensd op basis van het grensbedrag van uw loon.

Dat percentage varieert: 

U bent: Uw uitkering per dag bedraagt:
Tijdens de eerste 30 dagen van uw moederschapsrust: Vanaf de 31e dag van uw
moederschapsrust:
Actieve
werkneemster
82 % van uw brutoloon per dag,
niet geplafonneerd
75 % van uw brutoloon per dag, begrensd op basis van het grensbedrag
Werkloze
werkneemster
79,5 % van uw brutoloon per dag,
begrensd op basis van het grensbedrag
75 % van uw brutoloon per dag, begrensd op basis van het grensbedrag


Maximumbedrag van de uitkering tijdens een moederschapsrust, per dag
(in EUR, bruto, voor een 6-dagenweekregeling):

 
 
Tabel 1 - Maximum uitkering voor de moederschapsrust in 2020 (in EUR)
 
Begin van de moederschapsperiode Maxima
van 01/01(*)
tot 29/02
Maxima
vanaf 01/03(**)​
vanaf 01/01/2018 tot 31/12/2019
79,50% 113,31 ​115,58
  75,00% 106,90 ​109,03
vanaf 01/01/2020​ ​
​79,50% 114,56 ​116,85
​75,00% 108,07 ​110,23

(*) Nieuwe maxima voor de gevallen die op 01/01/2020 beginnen
(**)  Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

 

Tabel 2 - Maximum uitkering voor de moederschapsrust in 2019 (in EUR)

Begin van de moederschapsperiode Maxima
van 01/01​
tot 31/12
vanaf 01/04/2015 tot 31/12/2017
79,50% 112,41​
  75,00% ​106,05
vanaf 01/01/2018​ ​
​79,50% ​113,31
​75,00% ​106,90

 

Tabel 3 - Maximum uitkering voor de moederschapsrust in 2018 (in EUR) 

Begin van de moederschapsperiode ​Maxima
van 01/01 (*)
tot 31/08
Maxima
van 01/09 (**)
tot 31/12​​
vanaf 01/04/2015 tot 31/12/2017
79,50% 110,21 112,41​
  75,00% ​103,97 ​106,05
vanaf 01/01/2018​ ​
​79,50% 111,09 ​113,31
​75,00% 104,80 ​106,90

(*) Nieuwe maxima voor de gevallen die op 01/01/2018 beginnen
(**)  Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

Contacten

 

Laatst aangepast op 28 februari 2020